Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola

Kedves Látogatónk!

 

Szeretettel köszöntjük a pécsi ÁRPÁD honlapján!

38 éves iskolánk mindig beszámolt az aktuális eseményekről, sikerekről, rendezvényekről a szélesebb érdeklődő körnek. A kezdeti időkben ez iskolaújság és évkönyv formájában történt, az idők szavához igazodva most már hosszú ideje az online csatornákat használva osztjuk meg az aktuális információkat, a híreket.

2021-re felújított, akadálymentesített és energetikailag is korszerűsített épületünkben barátságos környezetben, tágas tereken folyik a tanítás és az ezen kívüli élet az iskolában. Tekintsék meg az erről szóló galériánkat!

Nemcsak a megszépült környezet, hanem az iskolaszerkezet is különlegessége iskolánknak. „ELSŐTŐL AZ ÉRETTSÉGIIG!” – ez a szlogenünk. Diákjaink 6-7 évestől 18-19 éves korig végigjárhatják nálunk az oktatási rendszer 12 évét. Választhatnak 4. osztályban, hogy az általános iskolát folytatják, vagy nyolc évfolyamos gimnáziumunkban készülnek az érettségi végzettségre. Iskolaszerkezetünkről, képzési kínálatunkról bővebben is olvashatnak.

A HÍREINK az aktuális eseményekről szólnak, az ARCHÍVUM pedig a már érettségizett osztályaink tablóit, a digitális évkönyveket és a lezárt, kiemelt iskolai projektjeinket mutatja be. Az ISKOLÁNKRÓL rovatban iskolatörténetet is találnak, és Árpád-díjjal kitüntetett diákjaink és tanáraink fényképét és nevét. Az OKTATÁS címszó alatt tájékozódhatnak – többek között – Akkreditált kiváló Tehetségpontunkról, Örökös Ökoiskolánkról. De természetesen az iskolai élet egyéb hasznos információit (pl. Leendő elsőseinknek, meghirdetett képzéseink, eseménynaptár) és dokumentumait is megtalálják az érdeklődők.

Diákjainknak és szüleiknek hasznos segítségnek szánjuk folyamatosan aktualizált honlapunkat az iskolai élet követéséhez. A hírekben az eredményeinkről és programjainkról szóló beszámolókat képekkel illusztrálva találják. (A friss eseményekről nagyon sok képet adunk közre közösségi oldalainkon főleg a Facebookon: https://www.facebook.com/arpad.pecs , de Instagramon is megtalálnak minket: https://www.instagram.com/arpadpecs/ )

Az érdeklődőknek kellemes és hasznos böngészést, korábbi diákjainknak, kollégáinknak szép emlékidézést kívánok!

 

Takáts-Kaposi Laura

igazgató

Hírek, aktualitások

Nyári ügyintézés, javító - és osztályozóvizsgák
Nyári ügyintézés, javító - és osztályozóvizsgák
Ügyintézés, adminisztrációs ügyelet2024. július 6-ig: munkanapokon 8-12 óráig.Július - augusztus hónapban 9-13 óra között a következő szerdákon:07.10. / 07. 24. / 08.07. / 08.21.Emailcímünk: []fon: 06-72/450-351 Az osztályozó- és javítóvizsgák időpontjai A javítóvizsgák időpontjaiAlsó tagozat2024. 08. 27. kedd, helye: E/16-os terem8:00 matematika írásbeli vizsga9:15 magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsga majd szóbeli vizsga.Felső tagozat és gimnázium2024. 08. 26. hétfő11:00 testnevelés gyakorlati vizsga2024. 08. 27. kedd8:00 matematika írásbeli vizsga, helye: E/508:00 dráma írásbeli vizsga, helye: E/509:00 fizika írásbeli vizsga, helye: E/5010:00 kémia írásbeli vizsga, helye: E/5010:00 digitális kultúra gyakorlati vizsga, helye: F/65iFizika, kémia és dráma tantárgyakból szóbeli vizsga kezdődik az írásbeli után.Az osztályozóvizsgák időpontjai6. évfolyam osztályozóvizsga (1 fő)2024. 08. 26. hétfő 8:002024. 08. 27. kedd 8:002024. 08. 28. szerda 8:002024. 08. 29. csütörtök 8:00ének-zene í/szmatematikatörténelem í/szmagyar nyelv í/szvizuális kultúra í/gydráma í/sztermészettudomány í/szmagyar irodalom í/szangol nyelv í/szdigitális kultúra gyetika í/sztechnika í                                                            í=írásbeli-, sz=szóbeli-, gy=gyakorlati vizsga8. évfolyam osztályozóvizsga (2 fő)2024. 08. 26. hétfő 8:002024. 08. 27. kedd 8:002024. 08. 28. szerda8:002024. 08. 29. csütörtök 8:00angol nyelv í/szmatematika ítörténelem í/szmagyar nyelv í/szvizuális kultúra í/gyfizika í/szállampolgári ismeretek szmagyar irodalom í/sztestnevelés gykémia í/szföldrajz í/szbiológia í/sz                                                                  í=írásbeli-, sz=szóbeli-, gy=gyakorlati vizsgaAz osztályozó- és javítóvizsgák követelményei honlapunkon megtalálhatók:https://arpad-pecs.hu/storage/wysiwyg/dokumentumok/osztvizs/ 
2024. 07. 02. 12:05
Tankönyvlisták a 2024-2025. tanévre
Tankönyvlisták a 2024-2025. tanévre
1.évfolyam.pdf 2.évfolyam.pdf3.évfolyam.pdf4.évfolyam.pdf5.évfolyam.pdf6.évfolyam.pdf7.évfolyam.pdf8.évfolyam.pdf9.évfolyam.pdf10.évfolyam.pdf11.évfolyam.pdf12.évfolyam.pdfA tankönyvosztás időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 
2024. 07. 17. 20:41
Szükséges felszerelések és taneszközök listája a 2024-2025. taévre
Szükséges felszerelések és taneszközök listája a 2024-2025. taévre
Alsó tagozat: taneszkozszukseglet-also-tg-2024-2025.pdfFelső tagozat és gimnázium:  taneszkozszukseglet-5-12-evf-2024-2025.pdf/ 
2024. 07. 17. 05:54
„Próbáld ki! Fedezd fel!” - tehetséggondozás az Árpádban
„Próbáld ki! Fedezd fel!” - tehetséggondozás az Árpádban
A Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium 66 órás tehetséggondozó foglalkozássorozatot szervezett diákjainak. Az iskola 5-8.osztályos, informatika emelt szintű oktatásban részt vevő tanulói közül 16 fő látogatta a szakkört a 2023-24-es tanévben. A tevékenységek között szerepeltek logikai és kreatív játékok, játékos matematika, fraktálok felfedezése, „illúziókeltő” rajzkészítés, szimmetriavizsgálatok, rajzkészítések Geogebra programmal, egyszerű programok megírása Scratchben, Lego Mindstorms robotprogramozás, 3DS tárgyak tervezése és nyomtatása, filmkészítés. A tanulók lelkesen és nagyon kreatívan vettek részt a munkában. Tehetségnapon bemutattuk a szakköri tevékenységet és a produktumokat; valamint egy élményprogram keretében a diáktársaiknak is bemutatták a szakkör résztvevői a 3DS építést.Egy egynapos tanulmányút is megvalósult a programban, Budapesten voltunk 2024. május 31-én. A tanulók meglátogatták a Csodák Palotáját, ahol kísérleteket végeztek, interaktív foglalkozásokon vettek részt, és szabadulószobában próbálták ki kreativitásukat. Az Illúziók Múzeumában térhatású fotókat készítettek érdekes szituációkban, és egy varázslatos programban vettek részt. Az utazás és a programok teljes költségét az NTP-TEHETSEG-23-as pályázat fedezte. A pályázat támogatója: a Nemzeti Tehetség Program keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium.Képgaléria: https://arpad-pecs.hu/galeria/probald-ki-fedezd-fel-2024/  
2024. 07. 05. 05:50
Jutalmaztuk a legjobbakat
Jutalmaztuk a legjobbakat
A tanév  végén kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményéért számos diákunk részesült jutalomban, melyet iskolánk igazgatójától vehettek át ünnepélyes keretek között . Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sok jó tanuló diák jár iskolánkba.Kitűnő és jeles tanulóink a 2023-24. tanévben: Kitűnők-és-jelesek-2023-2024.pdf 
2024. 06. 22. 08:00
Diákként dolgozni, diákként adózni
A nyári munkát vállaló diákok bejelentésére, adózására – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra. Sőt, esetükben igénybe vehető a 25 év alattiak kedvezménye is. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a NAV-nál tudja igényelni a 24T34-es nyomtatványon. A nyomtatvány legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) tölthető ki és küldhető be a NAV-hoz elektronikusan, akár okoseszközről is. A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, az „Adatbázisok” rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos munkába állni. A diákmunkával szerzett jövedelemre is érvényes a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, miszerint az arra jogosult fiatalnak havi 576 601 forintig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. Ez az adóalapból levonható kedvezmény 2024-ben havonta maximum 86 490 forint adómegtakarítást jelent. A kedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, azt a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a levont közterhekről igazolást kell kiállítania 2025. január 31-éig, amire a diáknak jövőre szüksége lesz a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört tartalmazó – munkaszerződéshez, mely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony tartama, jellege és a munkavégzés helye nem kötelező tartalmi eleme a munkaszerződésnek, de jó ha szerepel benne. A munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt a munkáltatónak be kell jelentenie a NAV-hoz. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 266 800 forint. Ha a diákok egyszerűsített foglalkoztatás (alkalmi- vagy idénymunka) keretében dolgoznak, akkor ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni.A diákok foglalkoztatásáról bővebb információ olvasható a 72. számú Információs füzetben. Nemzeti Adó- és VámhivatalDr. Kis Péter Andrásszóvivő[]
2024. 06. 20. 11:17
 ÉlményMűhely június 20-án az Árpádban
ÉlményMűhely június 20-án az Árpádban
FELFEDEZÉS – JÁTÉK – MŰVÉSZET – TUDOMÁNY – INNOVÁCIÓ – VÁLLALKOZÓSZELLEM – DESIGN 2024. június 20-án 9.30 órai kezdettel rendhagyó, kreatív élményműhely foglalkozásra várjuk az érdeklődő 6-7-8. osztályos diákokat és szüleiket! A PÁRHUZAMOS MŰHELYEK PROGRAMJAI:1.  ÉPÍTSÜK FEL A KÖZÖSSÉG ÉS KREATIVITÁS TORNYÁT2.  JOMILI Kockák vizuális matematikai műhely3. Ezt rakd össze!4. ÉSZBONTÓ ÖSSZERAKÓK: dinamikus szerkezetek Lux készlettel5. SZERKEZETEK SZERKEZETE - ÓRIÁSFRAKTÁL ÉPÍTÉS 4DFRAME KÉSZLETTELA részletes programok:élményműhelyprogram-2024-junius-20.pdf
2024. 06. 17. 18:09
Igazgatói fogadás
Igazgatói fogadás
A tanév során diákjaink számos tanulmányi, művészeti és sport megmérettetésen szépen szerepeltek. Az országos, regionális, megyei és városi versenyeken teljesítményükkel kiemelkedő diákokat és felkészítő tanáraikat látta vendégül iskolánk igazgatója június 12-én a már hagyományos Igazgatói fogadáson. A rendezvény szervezője Szinder Nóra tanárnő volt. A meghívott diákok és tanárokTanulmányi versenyek helyezettjei:Magyar Emili (2.a); Banó Léna (3.c), Reisinger Dávid (3.c);Illés Dominik, Kőrösi Áron és Povolni Dominik (5.A);Zidarics Hanna, Bibity Eszter, Rabnecz Gréta (6.A);Benkő Zorka, Csokona Boglárka, Liebermann Liza Borka; Vizvári Flávió, Balugyánszki Zsófia, Szegedi Nikolász István, Tóth Alexandra (7.B);Győr Zsanett, Kóródi Alexandra, Zsoldos Dániel, Dobszai Tamás, Páva Dávid, Sajnovics Péter, Sasréti Koppány (8.A);Karácsony Petra, Bartó Kinga Zora, Gölöntsér Zsófia, Rudolf Rebeka (8.B);Brauner Adél, Fekecs Viktória, Orbán Anna (9.B);Zidarics Attila Zoltán (10.A);Bakó Janka, Gyimesi Gréta, Hőgye Petra, Stefán Dorottya, Till Milán, Bényei Dalma, Lengyel Rebeka, Paksicza Hanna (10.B);Ernszt Dorka, Tarlós Eszter, Tóth Ramóna, Szűcs Hanna, Maróti Márk, Bekes Máté (11.A); Bózsa Szonja, Kiss Eszter (11.B);Brauner Odett, Marsovszki Réka,Varga Péter, Vass Virág (12.A).Sportversenyek helyezettjei:Nagy Viktória, Sorger Anna (2.a); Berta Boglárka, Farkas Boglárka (2.c); Polgár Dorina (3.b);Tóth Réka, Schreer Linett (3.c); Tóth Emília (6.A); Bekes Balázs, Ambrus Zoltán, Polgár Alex (6.B); Hársch Donát (7.B); Pál Barnabás (8.B); Varga Regina (10.A); Várkonyi Bálint (10.B); Tarlós Eszter, Erdélyi Levente, Miklós Márk, Makay Zsolt, Erdélyi Levente, Őrlős Balázs, Miklós Márk, Rózsavölgyi Gergő (11.A); Rácz Mátyás, Fuchs Ervin (12.B).Felkészítő tanárok:Papné Haber Zsuzsanna, Fügedi Éva, Guzsvány Éva, Szűcs Gábor, Fromvald Nikoletta, Andok Zsuzsa, Szabóné Illés Erika, Kovács-Burján Gizella, Pap Noémi, Ráthné Tóth Edit, Soós Bernadett, dr. Kiss Ibolya, Györei Szabina Kinga, dr. Huszárné Kövesi Enikő, Markó Borbála, Stiefel László, Vadas András. Galéria: https://arpad-pecs.hu/galeria/igazgatoi-fogadas-2024-06-12/ 
2024. 06. 14. 05:02
Tehetség – Erkölcs – Siker
Tehetség – Erkölcs – Siker
Írásunk címe a mottója a Grassalkovich Történelmi Versenynek, melynek országos döntőjén - 2024. május 31 és június 1 között - részt vett a 8.B osztály három tanulója (Bartó Kinga, Gölöntsér Zsófia, Rudolf Rebeka). Kitartó és kreatív munkájuknak köszönhetően a népes mezőnyben 4. helyezést értek el. A versenyzőkre kvíz, múzeumpedagógiai foglalkozás, valamint a csapatok projektjeinek a megtekintése és értékelése várt. A kétnapos program során jutott idő a Grassalkovich-kastély és Gödöllő nevezetességeinek megtekintésére is.Gratulálunk a Körby csapatnak és felkészítő tanáruknak, Szűcs Gábornak! 
2024. 06. 03. 05:45
Munkatársat keresünk
Munkatársat keresünk
A Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola pályázatot hirdetdigitális kultúra- technika vagy digitális kultúra- bármely vagy informatika szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.A foglalkoztatás időtartama határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony, teljes munkaidőben.Feltétel: Egyetemi szintű / MSc végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges tanári szakképzettség a 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: - Büntetlen előélet - Cselekvőképesség - Magyar állampolgárság - Erkölcsi bizonyítványA pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, - 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány annak igazolására, hogy a köznevelési foglakoztatott büntetlen előéletű, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben, valamint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé - a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), - a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takáts-Kaposi Laura igazgató nyújt a +36 72 450 351-es telefonszámon.A pályázat benyújtásának módja postai úton a Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola (7632 Pécs, Aidinger János út 41.) címére történő megküldésével vagy az [] e-mail címre történő megküldésével. A pályázat benyújtásakor kérjük feltüntetni az azonosító számot: TK/014/00453-5/2024.A pályázat benyújtásának határideje: 2024.06.10. 00:00Az állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.11.01.
2024. 06. 01. 12:59
Otthonunk a Föld - nyári napközis tábor
Otthonunk a Föld - nyári napközis tábor
A Pécsi Püspökség “Jó nekünk itt lenni” - Otthonunk a Föld címmel nyári napközis tábort indít augusztus 5-9 között 7-12 éves korú diákoknak.Jelentkezni, regisztrálni július 12-ig lehet .A további részletek: tabor--2024.pdf
2024. 06. 01. 06:49
Határtalanul Horvátországban
Határtalanul Horvátországban
7.B osztályunk április 23-26 között horvátországi kiránduláson vett részt a Határtalanul pályázat keretében, melynek célja a határon túli magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Az utazások keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vehetnek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szerezhetnek a külhoni magyarságról. Az első napon tanulóink a horvátországi Baranya magyarlakta településeit, illetve területeit látogatták meg: Csúza, Pélmonostor, Vörösmart, Kiskőszeg, Lug, Eszék, Kopácsi-rét, és találkoztak egy külhoni általános iskola magyar tanulóival, akikkel közös koszorúzáson vettek részt. A további napokon Karlovacban és a horvát fővárosban, Zágrábban tettek városnézést, illetve két szép napot töltöttek el az isztriai tengerparton, Fiume városában és Abbáziában. Az útról szóló részletes beszámoló: beszamolo-hatartalanul-2024-7b.pdf 
2024. 05. 31. 17:11
Májusi házi versenyek eredményei
Májusi házi versenyek eredményei
A szépíró versenyt május 14-én rendeztük meg 5. és 6. osztályos általános iskolai tanulók részvételével. A versenyen az alábbi eredmények születtek:5. évfolyam                                                 6. évfolyam1. hely: Géczi Roxána Anna                     1. hely: Vetusinszki Míra2. hely: Sorger Lili                                      2. hely: Sárközi Helena3. hely: Horváth Jázmin                           3. hely: Goman Seherezádé          Az első osztályosok népdaléneklési versenyének végeredménye:Szóló kategóriában:1.hely Mogyorósi Gréta 1.c2.hely: Szabó Szonja 1.c, Jávor Málna 1.a3.hely: Ratting Norina 1.a, Füle Nóra 1.bKülöndíjat kapott: Vas Roland 1.cPáros kategóriában:1.hely: Klir Virág és Csipes Áron 1.c2.hely: Szatyor Benett és Kalman Krisztián 1.aA gyereknek gratulálunk és köszönet a szervező tanároknak, Szabóné Illés Erikának és Szalinayné Szappanos Ritának, illetve az 1. osztályos tanítóknak. 
2024. 05. 31. 16:45
Gyermeknapi mulatságok
Gyermeknapi mulatságok
Iskolánk gyermeknapi rendezvényt tartott alsó tagozatos diákjaink számára, a jó időt és a jó kedvet is megrendeltük. Minden gyermek arcán lelkesedést láthattunk, gyereknevetéstől, örömtől volt hangos az iskola. Zöld-Híd Alapítvány öko játszóházat tartott, fajátékokat próbálhattak ki az 1-2.évfolyamos tanulók.  A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 3-4.-es diákoknak természetvédelmi interaktív előadást mutatott be. Györei Szabina Kinga tanárnő fizikai kísérlettel varázsolta el a gyerekeket. Hilmer- Széles Nóra elsősegélynyújtó interaktív előadása rendkívül sikeres volt a gyermekek körében. Pinky büfénk jóvoltából lángosevő versenyen vehettek részt a gyerekek, illetve kakaó italokat is kóstolhattak. Nyugdíjas tanítónk, Móróné Bőhm Valéria zenés aerobicot tartott, aktívan, kitartóan, örömmel mozgott mindenki, felnőttek-gyermekek egyaránt. Zsibvásártól is zengett az udvar, a cserebere nagy izgalommal járt. A focikupán a lányok szurkoló plakátokkal, zászlókkal biztatták a versenyzőket. Udvarunkon kipróbálhatták a kötélpályát, a zsákban futást, a kötélhúzást, illetve több más sporteszközt. Csodás nappal ünnepelhettük a gyermeknapot! Köszönet mindenkinek a programokhoz való hozzájárulást, foglalkozást! A szervező, koordinátor Lengyel Lejla volt.Galéria: https://arpad-pecs.hu/galeria/gyermeknap-2024-05-24/
2024. 05. 29. 18:29
Díszoklevelet kaptak volt tanáraink
Díszoklevelet kaptak volt tanáraink
Május 25-én tartotta a PTE pedagógus napi ünnepi szenátusi ülését, melyen díszoklevelet adtak át az egyetem jogelődjében végzett volt hallgatóinak. Megható, szép ünnepségen iskolánk 3 nyugdíjas tanára vehetett át diszoklevelet. STIBI GYÖRGYNÉ, Irmi néni 1954-ben, 70 éve diplomázott. RUBIN díszoklevelet kapott. DR.PORONYI GÁBOR nyugalmazott igazgatónk 60 éve diplomázott, GYÉMÁNT díszoklevelet vehetett át. Biztos sikeresen teljesítette ígéretét, a 60 perces futást. MEGGYESINÉ KÜRTI MÁRIA 1974-ben vette az diplomáját, így ARANY díszoklevelet kapott a szombati ünnepségen. Gratulálunk!
2024. 05. 26. 16:15
Tehetség.hu
PTE
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Kréta
Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ifjúsági Lelki Elsősegély
Biokom
Ökoiskola
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált kiváló Tehetségpont
A Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye
Boldog Iskola