Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola

Hírek, aktualitások

Új járványügyi intézkedési terv
Új járványügyi intézkedési terv
Változott a járványügyi intézkedési terv!A november 23-tól érvényes változásokat piros színnel jelöltük. Új intézkedési terv 2020.11.23-tól (PDF)
2020. 11. 22. 21:17
Boldog Iskola lettünk
Boldog Iskola lettünk
Iskolánk is csatlakozott a Boldog Iskola Programhoz, mely célja, hogy a gyermekek érdeklődőbbek, kreatívabbak legyenek, és erősödjön pozitív hozzáállásuk a tanuláshoz, a mindennapokhoz. A foglalkozások a tanév elején az alsó tagozaton kezdődtek meg.
2020. 11. 18. 09:39
Új tető a székhelyen
Új tető a székhelyen
Kedves Olvasóink!Iskolánk újjáépítése során kiderült, hogy a tető is felújításra szorul. A plusz költségek biztosítását már meg is szavazta az önkormányzat, és a munkák is megkezdődtek. Képünkön ezek a munkálatok láthatók. A Pécsi Városfejlesztési Zrt. igazgatója úgy nyilatkozott, hogy előreláthatóan a következő tanévtől a már felújított épületben működhet ismét az iskola.
2020. 11. 16. 10:14
Online oktatás a 9-12. évfolyamban
Online oktatás a 9-12. évfolyamban
Tisztelt Szülők, kedves Diákjaink, Kollégák!Magyarország Kormánya 2020. november 11-étől online oktatást rendelt el a középiskolákban – 30 napra. Ennek megfelelően szerdától a 9-12. osztályos tanulók nem jöhetnek iskolába, nem vehetnek részt a személyes oktatásban. Iskolánk többi évfolyamán és osztályaiban (1-8. évfolyamon) szerdától is folytatódik a személyes jelenléten alapuló oktatás.A 9-12. évfolyamos online oktatásról a tudnivalók a következők:Az online oktatást döntően online órák keretében szervezzük. A tantárgyi csoportok a tavasszal már megszokott, és az idei tanévre is aktualizált Microsoft Teams alkalmazásban érhetők el.Az órarend nem változik, a csengetési rend sem. (Mivel a tanárok váltva tartanak kontakt (5-8.osztály) és online órákat (9-12.évfolyam), a bejelentkezés, a programindítás miatt a tanóra elején a tanári kezdésben néhány perc csúszás lehetséges.)A készségtárgyak (ének-zene, rajz, testnevelés, technika-életvitel) órái nem online formában, hanem digitális feladatok formájában valósulnak meg egyelőre, a további tájékoztatásig. A digitális feladatok kiadási és beadási helye is a tantárgyi Teams csoport.A 11-12. évfolyam fakultációs óráit is az órarend szerint, változatlan időpontban tartjuk.A Házirend előírásai szerint az online oktatásban kötelező a jelenlét.A tanórai bejelentkezésnek kamera bekapcsolásával kell történnie.Az online órán a tudásátadás és az ellenőrzés, értékelés szabályai megegyeznek a rendes munkarend előírásaival.A feladatok beadási határidejének elmulasztása pontozás esetén 0 pontot, osztályozás esetén elégtelen (1) érdemjegyet jelent.Kérem, hogy azok a 9-12. évfolyamos diákok, akiknek esetleg belépési problémájuk van (Microsoft Teams), még a mai és a holnapi napon jelezzék Haffner Máté rendszergazdának személyesen vagy ímélben: [javascript protected email address] őszi érettségi szóbeli vizsganapjáról (november 25.) a központi útmutatás alapján a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni az érintetteknek – ha változás történne a korábbi tájékoztatáshoz képest. Jelenleg a szóbeli vizsga változatlan formában történő megszervezésére készülünk.A további együttműködést megköszönve, üdvözlettel:  az iskola vezetőségePécs, 2020.november 9.
2020. 11. 09. 16:16
Gratulálunk tanárunknak!
Gratulálunk tanárunknak!
A Magyar Diáksport Szövetség Budapesten 2020. 09. 21-én tartotta a küldöttgyűlését, amelyen a hagyományoknak megfelelően elismerte azon diáksport vezetők, diáksportot segítők munkáját, akik az elmúlt évek során segítették a szövetség szerteágazó tevékenységét, hozzájárultak a diákolimpiai rendezvények zökkenőmentes lebonyolításához, sikereket értek el tanítványaikkal. Idén Baranya megyéből iskolánk tanára Szablya Zita vehetett át kitüntetést Balogh Gábor elnöktől és Tóth Zoltán alelnöktől.
2020. 11. 04. 09:30
Tájékoztató a tanévnyitóról
Tisztelt Szülők és Diákok!A tanévnyitó ünnepélyünket a következő módon szervezzük:Augusztus 31-én (hétfőn) 17 órakor csak az első évfolyamosok és szüleik számára tartunk tanévnyitó ünnepélyt . (A járványügyi protokoll figyelembevételével). A 2019-2020-as tanév végén kiemelkedő eredményt elért tanulók számára a jutalomkönyvek átadása:szeptember 1-jén 9 órakor (a volt) 1-4. évfolyamosoknak,szeptember 1-jén 10 órakor (a volt) 5-11. évfolyamosoknak.A 2-12. évfolyamnak a tanév megnyitása iskolagyűlés keretében történik szeptember 1-jén. (Osztályteremben hangszórón keresztül.) Az első tanítási napon ünnepi öltözet nem szükséges.Szeretettel várjuk a Szülőket és Diákjainkat az új tanévben is!
2020. 11. 04. 09:29
Tájékoztató a tankönyvosztásról – VÁLTOZÁS az időpontokban
Tisztelt Szülők és Diákok! Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a tankönyvosztás időpontjairól és tudnivalóiról. Kérjük, tájékozódjanak a változásokról. Továbbá értesítjük a leendő 1. osztályosok Szüleit, hogy aug.25-én 16.30-tól szülői értekezletet tartunk a számukra. Ezen alkalommal gyermekük tankönyveit is átvehetik.
2020. 11. 04. 09:20
Információk az új tanév kezdéséhez
Tisztelt Szülők és Diákok!Az alábbiakban megtalálják a tanévkezdéshez kapcsolódó fontos információkat:
2020. 08. 12. 15:55
Dicséret a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákoknak
Dicséret a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákoknak
Örömünkre szolgál, hogy ebben a tanévben is sok diákunk ért el kiemelkedő tanulmányi eredményt. Az okleveleket és jutalomkönyveket az évnyitón adja át iskolánk igazgatója. Gratulálunk a szép bizonyítványokhoz, és jó pihenést kívánunk a nyári szünetre!kituno-es-jeles-tanulok-2019-2020.pdf
2020. 08. 12. 15:41
Tájékoztató a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról
Tisztelt Szülők!Tájékoztatjuk Önöket, hogy azok a leendő kisgimnazisták, akik még nem állnak jogviszonyban iskolánkkal, személyesen 2020. 06. 24-én 8-14 óra között iratkozhatnak be.Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi helyzet miatt a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló elektronikus úton is beiratkozhat szülője vagy törvényes képviselője útján.Elektronikus beiratkozás: a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: KRÉTA) üzemeltetője a KRÉTA e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére, hogy a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a középfokú iskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.A középfokú iskola lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/21 tanév első napján is bemutathatja az iskolában.Az iskola lehetővé teszi, hogy a tanuló a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, az iskola által megjelölt nyári ügyeleti időpontjaiban is benyújthassa az iskolához.
2020. 08. 12. 15:37
Tájékoztató a tanév végi tudnivalókról
Tisztelt Szülők!Az alábbiakban a tanév végének tudnivalóiról tájékoztatjuk Önöket.tanev-vegi-tudnivalok.pdf
2020. 08. 12. 15:35
Tájékoztató a nyári szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban
Az alábbiakban – Pécs MJV Jegyzőjének leveléből – tájékozódhatnak a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalókról.jegyzoi-felhivas-nyari-szunidei-gyermeketk-pdf.pdf
2020. 08. 12. 15:10
Tehetség.hu
PTE
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Kréta
Kontrasztok Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Ifjúsági Lelki Elsősegély
Biokom
Ökoiskola
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
Akkreditált kiváló Tehetségpont
A Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye
Boldog Iskola
Weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez.
További információk Az elengedhetetlen cookie-k kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ezek a cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés, valamint ezek segítségével jegyeztetjük meg az Ön által elfogadott cookie beállításokat.
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
AfgPecs
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Cookie beállítások