Információk az új tanév kezdéséhez

Tisztelt Szülők és Diákok!
Az alábbiakban megtalálják a tanévkezdéshez kapcsolódó fontos információkat:

ADMINISZTRÁCIÓS ÜGYELET A NYÁRI HÓNAPOKBAN
Hivatalos iskolai ügyek intézhetők 9 – 14 óra között az alábbi napokon:  június 24., július 8., július 22., augusztus 5., augusztus 19. Elérhetőség: 06-72-450-351  afg@arpad-pecs.hu

TÁJÉKOZTATÓ A TANKÖNYVELLÁTÁSRÓL

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY

Amint azt év végi tájékoztatónkban jeleztük, idén minden diákunk számára tartunk tanévnyitó ünnepélyeket. Ezek keretében adjuk át a jutalomkönyveket is a 2019-2020. tanévben kiemelkedő eredményeket elért diákjainknak. Augusztus 31-én 17 órakor az általános iskolások ünnepsége lesz, szeptember 1-jén 8 órakor a gimnazistáké. Megjelenés iskolai ünneplő ruhában, nyakkendővel. Szeretettel várjuk diákjainkat az új tanévben!

A TANÉV ELSŐ TANÍTÁSI NAPJA: 2020. szeptember 1. (kedd):

Az iskolába érkezés időpontja minden diákunk számára: 745. Az osztályok a saját osztálytermükben gyülekeznek. /A terembeosztás a portai faliújságon lesz olvasható/. A gimnazisták osztályfőnökük vezetésével vonulnak le az ünnepélyre. Az első tanítási napon 4 osztályfőnöki órát tartunk.

A JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK IDŐPONTJAI

A SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK LISTÁJA A 2020-2021. TANÉVBEN

A KULTURÁLIS HOZZÁJÁRULÁS BEFIZETÉSE
A gimnáziumi alapítvány köszöni a tavalyi hozzájárulásokat, és kéri a Szülőket, hogy amennyiben tehetik, a hozzájárulást átutalással fizessék be az OTP 11731001-20138217 számlaszámra. Ne felejtsék el feltüntetni gyermekük nevét és osztályát. Akinek nem áll módjában utalni, sárga csekket kérhet az iskola portáján. A támogatás összege változatlan, és akár két részletben is fizethető. Az első részletfizetési határideje: szeptember 15. (a színházbérletek miatt). Köszönjük.

Tájékoztató a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azok a leendő kisgimnazisták, akik még nem állnak jogviszonyban iskolánkkal, személyesen 2020. 06. 24-én 8-14 óra között iratkozhatnak be.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi helyzet miatt a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló elektronikus úton is beiratkozhat szülője vagy törvényes képviselője útján.
Elektronikus beiratkozás: a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: KRÉTA) üzemeltetője a KRÉTA e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére, hogy a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a középfokú iskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
A középfokú iskola lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/21 tanév első napján is bemutathatja az iskolában.
Az iskola lehetővé teszi, hogy a tanuló a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, az iskola által megjelölt nyári ügyeleti időpontjaiban is benyújthassa az iskolához.