Alapítványaink

Alsós Diákjainkért Alapítvány

Számlavezető fiókunk: Szigetvári Takarékszövetkezet

Számlaszámunk: 50800197-15429788

Adószámunk: 18329993-1-02

Az alapítvány feladata:

 • Az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola első négy évfolyama tanulóközösségének színvonalas neveléséhez – oktatásához szükséges pénzeszközök kiegészítése,
 • tanulóink képességfejlesztésének, a körükben végzett ismeretterjesztésnek a támogatása,
 • a különböző területeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása,
 • a tanulók versenyeztetésének támogatása részvételi díj, útiköltség megtérítésével,
 • az egészséges életmódra nevelés lehetőségeinek bővítése,
 • tanulmányi kirándulások támogatása,
 • kulturált iskolai környezet megteremtése, fenntartása,
 • a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló eszközök, létesítmények fejlesztése.

E célok megvalósítására fordítottuk az elmúlt esztendőben is az adóból felajánlott 1 %-ok összegét.

 

Árpád Gimnázium Alapítvány

Számlaszám: OTP 11731001-20138217

Adószám: 18304172-1-02

Alapítványunk feladatai:

 • A gimnáziumi képzéshez szükséges pénzeszközök kiegészítése.
 • Hozzájárulás a gimnáziumban folyó idegen nyelvi képzés anyagi feltételeinek biztosításához.
 • Az intézmény külföldi cserekapcsolatainak pénzügyi támogatása.
 • Szaktárgyi táborok, a tanulók nyelvi képzését segítő utak támogatása.
 • Tanulmányi pályázatok kiírása és díjazása.
 • Tanulmányi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása.
 • Kiemelkedő képességű, de hátrányos helyzetű tanulók támogatása.
 • Pedagógusok jutalmazása, szakmai továbbképzésük támogatása.
 • Tanulmányi kirándulások és iskolai rendezvények támogatása.

 

Kiegészítő információk