Iskolai dokumentumok

Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat ...

ÁRPÁD FEJEDELEM GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kötelezően és szabadon választható tanítási órák, tanórai foglalkozások

 A közösségi szolgálat bevezetése

http://www.arpad-pecs.hu/images/upload/kozeljaras.pdf

EMMI tájékoztató 

a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel összefüggésben

Tantervek

Kiegészítő információk