Általános tájékoztató a gimnáziumi képzésről

Az 5. évfolyamtól induló nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés az érettségi vizsgára és a felsőoktatási intézményekben való sikeres továbbtanulásra készíti fel a jó képességű, gyorsabban haladó, jól tanuló diákokat. 

Mindegyik osztályban csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelvet, az informatikát és a matematikát.

 Az első idegen nyelv (angol vagy német) óraszáma a nem tagozatos csoportokban is magasabb a kötelezően előírtnál: heti 4 óra.

Második idegen nyelvként 9. osztálytól angol, német, olasz nyelv választható.

Az informatika oktatása két korszerűen felszerelt, szélessávú internet-kapcsolattal rendelkező szaktanteremben folyik. 

Idegen nyelvi tanóráink egy része is géptermekben zajlik, illetve tabletjeink is segítik az egyénre szabott nyelvtanulást.

A gépekhez való hozzáférés délután is megvalósul szakkörök és szabad géphasználat formájában.

11-12. évfolyamon széleskörű érettségi felkészítő tárgyak választására nyílik lehetőségük diákjainknak, akár közép-, akár emelt szinten. Érettségi felkészítő tantárgyak középszinten: magyar, matematika, történelem, első idegen nyelv, társadalomismeret, média, földrajz, informatika. Érettségi felkészítő tantárgyak emelt szinten: magyar, matematika, történelem, első idegen nyelv, informatika, biológia.

Iskolánk kiemelten kezeli a tehetséggondozást, Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel rendelkezünk.

Nagy figyelmet kap nevelésünkben a fenntartható fejlődés, a környezettudatos magatartás, ezt bizonyítja Örökös Ökoiskola címünk.

Széleskörű kapcsolataink eredményeképpen diákjaink rendszeresen részt vehetnek külföldi tanulmányutakon és kirándulásokon, jelenleg például egy Erasmus projekt jóvoltából járhattak diákjaink Grázban.

Állandó szakköri lehetőségek: robotika, scratch, kísérletezők klubja, angol dráma, színjátszó, énekkar, tantárgyi szakkörök. Sportkörök: atlétika, kosárlabda sportkör a mindennapos testnevelés sportkörei mellett.

Iskolánkban két művészeti iskola igénybevételére is helyben van lehetőség: zeneiskola, képzőművészeti iskola.

Nyolcosztályos gimnáziumunk alapvetően az iskolánkban tanuló alsó tagozatos diákok továbbhaladására épít, így a felvételi eljárásban csak kisebb létszámokat hirdetünk meg más iskolákból érkező 4. osztályos tanulók számára.

Weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez.
További információk Az elengedhetetlen cookie-k kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ezek a cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés, valamint ezek segítségével jegyeztetjük meg az Ön által elfogadott cookie beállításokat.
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
AfgPecs
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Cookie beállítások