Iskolatörténet

1986-1987

Az iskola épülete Gettó József pécsi építész tervei alapján készült. Elsőként az épület nyugati szárnya került átadásra. A Siklósi Úti Általános Iskolában a tartalmi feladatok beindítására, az épület felszerelésének és bútorzatának beszerzésére, a tantestület megszervezésére - egyszóval a teljes személyi és tárgyi feltételrendszer kialakítására - 1986 májusában Mosgai Miklós igazgató és Paulovics András igazgatóhelyettes kapott megbízást a város vezetőitől. Az első tanévkezdéskor kiválóan és modernül felszerelt iskola, valamint igen fiatal és agilis tantestület várta a 438 fős gyermeksereget. A tantestület létszáma 43 fő, a tanulócsoportok száma: 13 volt.

1987-1988

A tanév elejére az épület teljes egészében elkészült: 40 oktatásra alkalmas helyiséggel, 1500 adagos konyhával, zárt láncú TV hálózattal, videó stúdióval, számítástechnika tanteremmel, tágas tornateremmel, világos átriumokkal, kiscsoportos oktatásra alkalmas nyelvi termekkel, nagy sportudvarral, modern könyvtárral, stb. A tanévben 24 tanuló csoporttal, 998 diákkal és 68 fős tantestülettel végeztük munkánkat.

A következő tanévre kialakult intézményünkben a város egyik legnagyobb létszámú általános iskolája. A tanulók száma: 1225 fő, a tantestület létszáma: 82 fő, az iskolai közalkalmazottak száma 130 fő volt. Az 1990-es évek közepéig ilyen nagy volt a létszámunk, s hosszú évekig "két műszakos", délelőtt-délutános oktatás folyt.

A személyi adatok a tanévre a következőképpen alakultak: tanulóik létszáma 773 fő, a tantestület létszáma 68 fő, közalkalmazottak teljes létszáma 98 fő, tanulócsoportok száma: 30.

1989-1990

A szakmai szempontokat tekintve az igen fiatal (átlagéletkor: 26 év), de nagyon aktív és lelkes tantestület nagy energiával látott munkához. Különösen kiemelt figyelmet fordítottunk az idegen nyelv, a matematika, a magyar, valamint a számítástechnikai oktatásra. Akkori tagozatos osztályok közül meg kell említeni: a testnevelés, a matematika, a számítástechnika és angol nyelvi tagozatos csoportokat. Nevelőmunkánk során kiemelten foglalkoztunk az esztétikai, testi, valamint egészséges életmódra neveléssel. Vallottuk és valljuk, hogy a könyvtár az iskola egyik legfontosabb egysége, ezért a város legmodernebb általános iskolai könyvtárát alakítottuk ki. Tanítványaink minden évben kiemelkedő eredményeket értek el a legkülönbözőbb tantárgyakban városi, megyei és országos versenyeken és sport területén. Sokféle nagy létszámú szakkör tevékenykedett. Munkánk, eredményeink alapján fiatal iskolánk hírneve egyre nőtt, a szülők bizalommal voltak iskolánk iránt, melyet az is bizonyít, hogy évről évre egyre több tanulót írattak be hozzánk. Az 1989-90 tanévben 7 elsős osztály indult.

1990-1991

A tanévet a rendes évi munka mellett a 4+8 osztályos iskolaszerkezetre való áttérésre való készülés jellemezte. A minisztérium elvi engedélye után gőzerővel kezdődött meg az új koncepció valamint a tantervek elkészítése. A szellemi munka motorja, mozgatója, irányítója Mosgai Miklós volt. Az alapozó iskola, valamint a nyolcosztályos gimnázium tanterveit elkészültük után a szakmailag bíráló Győr-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet kiválóra minősítette, az önkormányzat a program indítását engedélyezte, így tulajdonképpen megkezdhette munkáját a város első és máig is egyetlen önkormányzati nyolcosztályos gimnáziuma. Jól sikerült tanterveinket a következő években a dél-dunántúli régió több nyolcosztályos gimnáziuma is átvette. Az iskola pedagógusai a szakmai munka eredményesebbé tétele érdekében minden évben több pályázaton is díjakat nyertek. E szempontból is kiemelkedő az 1990-91 tanév. Jelentős összeget sikerült pályázaton nyerni, melyet a könyvtár, a számítástechnika szaktanterem fejlesztésére fordítottunk.

1991 május 20-án sajnos az iskolát súlyos tragédia érte: délután 12.30-kor váratlanul, munkavégzés közben elhunyt Mosgai Miklós igazgató. A kiváló vezetőt és pedagógust gyászolók tömege kísérte utolsó útjára. Az iskola vezetésével ideiglenesen Paulovics András igazgatóhelyettest bízta meg az önkormányzat.

1991-1992

Az 19991-92 tanévtől beindult a nyolcosztályos gimnáziumi képzés, és intézményünk önálló gazdálkodási jogkört kapott. A meghirdetett igazgatói pályázatot Dr. Poronyi Gábor nyerte meg, így 1991. december 16-tól az iskola igazgatója lett.

1992-1993

Ebben a tanévben szervezte meg először tanévtől iskolánk matematika munkaközössége a Zrínyi Ilona országos matematika verseny megyei rendezvényeit, valamint az angol nyelvi munkaközösség a dél-dunántúli nyolcosztályos gimnáziumok regionális angol nyelvi versenyét. Mindkét rendezvény hagyománnyá vált, és nagyban hozzájárult iskolánk jó hírnevének terjedéséhez. Ettől az évtől kezdődően vezettük be a gimnáziumi belső vizsgarendszert. Felkerült az ORSZÁGOS EREDMÉNYEINK dicsőségtáblára az első fénykép.

 

 

1993-1994

Megalakult az iskolaszék. Iskolánk neve: Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola lett. Novák Szabina és Temesi Zsolt tanulók megtervezték az iskola címerét és jelvényét.

1994-1995

Először rendeztünk a leendő elsős gimnazisták számára gólyatábort Orfűn. A diákönkormányzat megszervezte az Árpád-napi rendezvényeket, melyek az óta hagyománnyá váltak. A diákönkormányzatot segítő tanár Soós József lett, míg az első diákigazgató Kamenczky Zsófia lett. A fordított napon a tanárokból diákok lettek. A tanév végén avattuk fel névadónk domborművét, melyet Fábos György képzőművész készített iskolánk számára.

1995-1996

Sportolóink és disputa csapataink szinte minden versenyt megnyertek. Nagy sikert aratott a Halloween Party. Igen eredményesen szerepeltünk a Nagy László pályázaton, valamint a Zrínyi matematikaversenyen. Nagy tömegeket mozgatott meg az Árpád-napi futóverseny. A meghirdetett igazgatói pályázatot ismét Dr. Poronyi Gábor nyerte meg, ennek megfelelően az önkormányzat iskolánkba újabb öt évre igazgatónak kinevezte. Meggyesiné Kürti Mária osztálya a honfoglalás 1100 éves évfordulója alkalmából 1100 percen keresztül kosárlabdázott megszakítás nélkül. Iskolánk fennállásának tízéves évfordulója alkalmából vendégül láttuk az ország szintén Árpád nevét viselő iskoláinak képviselőit. A tanév végén jubileumi kulturális bemutatót tartottunk.

1996-1997

Szeptemberben kórusunk Odrobina Zoltánné karnagy vezetésével nagy sikerrel szerepelt Németországban. A magyar és matematika munkaközösség levelező tehetséggondozó versenyt hirdetett a megye általános iskolásai részére. A városismereti versenyt alsó tagozatos csapatunk nyerte a város 25 iskolája közül. Az Árpád-napon megrendezett tanár-diák kosárlabda és focimérkőzés igén élvezetes szórakozást nyújtott. Képviselőink jól szerepeltek a "Légy az egészség rabja" futóversenyen. Ünnepélyes keretek között köszöntöttük a tanév során versenyeken, vetélkedőkön legeredményesebben szerepelt tanulókat, felkészítő tanárokat és az iskoláért sokat dolgozó szülőket. E rendezvény szintén hagyomány lett.

1997-1998

Vendégtanárként iskolánkban dolgozott Tracy Burton, aki az Egyesült Államokból érkezett hozzánk. A gyerekek gyorsan megkedvelték, új szint hozott a tantestület életébe. Segítségével a legidősebb tanulóink eljutottak Taszárra az SFOR támaszpontra, majd az SFOR katonák élménydús katonai, haditechnikai bemutatót tartottak iskolánk udvarán. Sikeres volt az első véradó nap, melyen részt vettek szülők és tanárok egyaránt. A véradó nap azóta már hagyománnyá vált. Az Árpád Alapítvány először hirdetett pályázatot az Árpád-díj elnyerésére.

1998-1999

Paulovics András irányításával elkészült iskolánk első évkönyve. Kókány Zsófia az OKTV-n biológiából második helyezést ért el. További emlékezetes események: disputa versenyek, Rucanor futás, Festival d' Italiano, Halloween Party, táborozások, szecskaavató, Zrínyi és más tantárgyi versenyek. Színes és eseménydús volt az Árpád-nap. Két alkalommal került sor véradásra. Rajnics Rita országos pályázaton első helyezést ért el, jutalmát Magyar Bálint minisztertől vette át. Az első szalagavató kiemelkedő sikere nagyon emlékezetes marad. A bál főszervezője Hetesi Antalné volt. A diákönkormányzat vezetője Hrabovszki Mariann, a patronáló tanár Takáts Laura tanárnő lett. Májusban elballagott első érettségiző évfolyamunk. Tragikus körülmények között elhunyt Zsiros József tanulónk.

1999-2000

Tanulóink 30 órás focit szerveztek. Közbiztonsági vetélkedőn csapatunk városi első helyezést érte el. A szalagavatón iskolánk beatzenekara fergeteges műsort adott. Birtokba vettük az önkormányzattól kapott kis házat Malomvölgyben, ahova sokat jártunk kirándulni. A végzősök megnyerték a városi tablóversenyt, jutalmukat a Széchenyi téren a polgármestertől vették át. Hrabovszki Mariann az OKTV-n magyar nyelvből harmadik helyezést ért el. Jutalmát Pokorni Zoltán oktatási miniszter adta át. Több versenyen is eredményesen szerepeltek tanulóink, őket a Megyeházán köszöntötték a város és megye vezetői. Puglics Éva vezetésével tanulóink Németországban, Föhr szigetén táboroztak.

2000-2001

Bekapcsolódtunk két európai uniós projektbe, ahol három éven keresztül sikeres és eredményes munka folyt. Egyik csoportunk a migráció témájával foglalkozott közösen egy bonni és egy svéd iskolával. A munka részét képezték a tanári és diák tapasztalatcsere-utak is. Többen jártak Németországban és Svédországban, a partneriskolák képviselői Pécsett vendégeskedtek. A projekt vezetője Sebestyén Emese kolléganőnk volt. Az In Vino Veritas című projekt keretében tanulók és tanárok többször jártak Belgiumban, partneriskolánk tanárai és diákjai pedig Pécsett. A belga kapcsolat gondozója és irányítója Tóth Éva tanárnő volt. Tanulócsoportunk járt Berlinben a FEZ ifjúsági centrumban, a berliniek pedig élmény dús napokat töltöttek iskolánkban. Malomvölgyben akadályversenyt szerveztünk, s a kórustábor Keszthelyen nagyon sikeres volt. Ebben az évben is sokan adtak vért. Diákcsoportunk Angliában vett részt nyelvtanfolyamon. A Eredményes munkájáért a Diákokért Díjat Dr. Kaposiné Takáts Laura tanárnő Budapesten vette át. A Suli Zsaru programban Szilágyi Omer főtörzszászlós sok mindenben segítette az iskolát.

2001-2002

A mezei futóversenyen és a könyvtárhasználati versenyen is első helyezést érte el csapatunk. Új számítógép tantermet alakítottunk ki az iskolában. Sikeres minőségfejlesztési programban vett részt az iskola közössége, melyet Bujtorné Bonert Gyöngyi szervezett és irányított. Dr. Poronyi Gábor igazgató Pécs Város Oktatási Díj kitüntetést kapott. Súlyos betegség következtében elhunyt Odrobina Zoltánné, Bea néni. Halász Csabáné igazgatóhelyettes, Vera néni több évtizedes eredményes munka után nyugdíjba vonult. Geresdi Attila a Nemzetközi Diákolimpia fizikaversenyén Indonéziában - Bali szigetén - megrendezett versenyen ezüstérmet szerzett. Kiváló teljesítményéért a csapat tagjait fogadta Magyarország miniszterelnöke.

2002-2003

Az év indításként csapatunk megnyerte a városismereti versenyt. Dr. Poronyi Gábor a tehetséges tanulók matematikai oktatása során végzett kiemelkedő munkájáért az Eötvös Lóránd Fizikai Társulattól Ericsson Díjat kapott. Tanulóink jártak Belgiumban, Németországban, Svédországban. Az énekkar tagjai kórustáborban vették részt Szágyon. Harag Józsefné, az alsó tagozat vezetője nyugdíjba ment. Volt tanítványok, kollégák búcsúztatták.

2003-2004

2003 őszén, mivel Harag Józsefné, Erika néni nyugdíjba ment, Révészné Müller Judit vezetésével kezdte meg mĹąködését az alsó tagozat. A gimnazisták több nemzetközi projektben is részt vehettek, és folytatódott a Suli-Zsaru program is Szilágyi Omer r.zls. vezetésével. Udvarunkon a Szülői Munkaközösség tagjai csemetefákat ültettek, az épület belső felújítása is megkezdődött. Szeptembertől délutánonként szolfézs- és hangszeres oktatást szervezett a Kontrasztok MĹąvészeti Iskola. Decemberben természetjáró csoportunkhoz ellátogatott Jane Goodall, világhírű etológus, az ENSZ békekövete. A második félévben nálunk tanított Marzia, a Dél-Olaszországból érkezett tanárnő. Érettségizőink jól szerepeltek.

2004-2005

A tanévben iskolánkban először indult angol nyelvi előkészítő osztály. Folytatódtak, gyarapodtak a nemzetközi projektek, csere úttal Franciaországba, látogatásokkal. Sokféle iskolai és szabadidős programon vehettek részt az érdeklődő diákok (drámatábor, Halloween, egészségnap stb.). Ősszel bekapcsolódtunk az Öleljük át a városunkat – Legyen Pécs Európa kulturális fővárosa akcióba. Megújultak számítástechnika termeink, sőt a könyvtár is gyarapodott néhány számítógéppel. Tavasszal a Diákönkormányzat tanácskozott a diákjogokról, az Árpád-napon pedig színes programsorozatot szervezett. Idén is sokféle városi és megyei verseny helyszíne volt iskolánk.

2005-2006

Ebben a tanévben is sokféle programról és iskolai eseményről számolhatunk be. Ősszel közlekedésbiztonsági napot rendeztünk, tanulócsoportunk járt Prágában, ez egészségnap szervezésébe bekapcsolódott a POTE diákszervezete is. A szokásos tavaszi programok mellett meg kell említenünk a természettudományos konferenciát, melyen részt vettek az egyetem oktatói is. A sokféle projektnek köszönhetően többféle országból voltak tanár és diák látogatóink. Az év végén elköszönt, mert nyugdíjba ment iskolánk igazgatója, Dr. Poronyi Gábor, aki 15 éven át töltötte be a posztot. Utódjául a tantestület Dr. Kaposiné Takáts Laurát választotta. Balánné Kovács Ágnes gimnáziumi igazgatóhelyettes lett.

 

2006-2007

Ősszel az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola fennállásának 20. évfordulóját köszöntő eseménysorozat vette kezdetét. Számtalan színes és változatos programmal ünnepeltük az eseményt. A rendezvénysorozatot a kulturális bemutató zárta. Tavasszal a városban az iskolákat érintő átszervezés kezdődött, melynek következtében intézményünket is több kisebb-nagyobb változás érintette. A tanév rendben zajlott, a kompetenciaméréseken kiemelkedő eredményeket értünk el, intézményünkbe annyi leendő első osztályos jelentkezett, hogy a három indítható osztály megtelt. Így a következő tanévet is 12 alsó tagozatos és 21 gimnáziumi osztállyal fogjuk kezdeni. A tanév folyamán megújult könyvtárunk, több tantermünk, kialakítottunk egy szülői-tanári fogadószobát. Az év végén köszöntöttük Homonnay Botondné Panni nénit nyugdíjba vonulása alkalmából.

2007-2008

Az elmúlt tanév tavaszán átszervezte az általános iskolák rendszerét a pécsi önkormányzat. Ez  iskolaközpontok kialakítását jelentette. Iskolánk másik 3 kertvárosi intézménnyel együtt a Megyervárosi Iskolaközpont keretein belül kezdte meg a tanévet. Az átszervezés az oktatói munkát nem érintette, de sokféle dokumentumot kellett ki- és átgondolnunk a tanév során, melyekhez hozzájött még a Pedagógiai Program átdolgozása is.

A Demokrácia projekt során olasz, portugál, török, német vendégtanárok jártak nálunk, illetve iskolánk küldöttsége elutazhatott Törökországba és Portugáliába.

Folytatódott az iskolai könyvtár átszervezése, illetve az ősz folyamán sok új könyvvel gyarapodhatott az állomány.

Szokásos rendezvényeink sem maradtak el: emlékezetes marad a szecska- és szalagavató, a drámaszakkör ünnepi műsorai; városi és megyei versenyeinken sok diák vett részt.

Az érettségi és felvételi eredményeinkre büszkék lehetünk.

 

2008-2009

Az Megyervárosi Iskola négy intézménye idén együtt ünnepelte meg a Föld napját. Közös élőképpel és sokféle programmal köszöntöttük a napot. Diákjaink sokfelé eljutottak projektjeink révén: London, Bécs, Velence, a Costa Brava sok élményt tartogatott. Karácsony közeledtével tanulóink ünnepi műsort adtak az Árkádban és néhány szociális intézményben.  A tanévben lezárult a hároméves Iskolai demokrácia című nemzetközi projekt.

 

2009-2010

Hagyományos programjainkat ebben a tanévben is megrendeztük: így többek között a kulturális bemutatót, az Árpád- és DÖK napi színes forgatagot, a karácsonyi koncertet; a tanulók új programokat is kipróbálhattak: a szünetfesztiválon az osztályok közösen énekelhettek. Nemzetközi projektjeink keretében a diákcsoport utazhatott Isztambulba és Londonba. A tanévet az országjáró kirándulások zárták. Verseny- és érettségi eredményeinkre ebben a tanévben is büszkék lehettünk.

2010-2011

Megkezdődött a fennállásunk 25 éves évfordulójához kapcsolódó eseménysorozat. Ebben a tanévben az Árpád bekapcsolódott a "Tehetség-projektbe", az Audiovizuális emlékgyűjtés című projektbe, valamint Az én pénzem című oktatási programba. Iskolánk regisztrált "tehetségpont" és öko-iskola lett. Tanulóink számos sport- és tanulmányi versenyen szépen szerepeltek, többek között az I. Pécsi Diákfesztiválon is.

 

2011-2012

A tanévben központi helyet foglalt el a „25 éves az Árpád” című  rendezvénysorozat, mely keretében sokféle programmal köszöntöttük a jubileumot. Ezek mellett nem maradhattak el hagyományos rendezvényeink sem: a szecska- és szalagavató, az iskolanyitogató, a kulturális bemutató, az Árpád- és a diáknap. A Gyermekek világnapja alkalmából négy diákunk részt vehetett a Diákok Parlamentje című rendezvényen az Országházban. Öko-iskolai program volt az Öko-témahét. Tehetséges diákjaink fotókiállításon mutatkozhattak be az Ifjúsági Házban. Erzsébet-napi adománygyűjtő akciónk keretében a térség hátrányos helyzetű gyermekeinek nyújtottunk segítséget. Tanulóink elutaztak a Comenius DR:EAMS színházi fesztiválra Göttingenbe. Év végén Zentáról fogadtunk diákokat a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.

2012-2013

A tanév során diákok, szülők, tanárok munkája révén megújult iskolánk udvara és játszótere a "nyerjünk magunknak egy teret" című öko-program keretében, és elkészültek a tervek a hátsó iskolaudvar parkosítására és "zöld tanteremmé" alakításáról. Tavasszal iskolánk adott otthont a 26. országos disputaversenynek, melyen diákjaink is szépen szerepeltek. Kiemelkedő eredményt ért el a Zrínyi matekversenyen Holczer Ákos, aki az országos döntőbe jutott. A Békefutás váltó örök lángját iskolánk tanulói vihették. A Comenius Dr:eams nyelvi projekt keretében a színjátszók Litvániába és Bulgáriába utazhattak, a Frontpage diákcsere programmal pedig tíz napot tölthettek el a résztvevők Baden-Württembergben. A tanév során ismét bekapcsolódott iskolánk a Pénziránytű programba.

2013-2014

Az olvasás világnapján nagyszabású programsorozattal ünnepeltünk. Több pécsi híresség is vendégünk volt, Sólyom Kati színművésznő, a Ranga testvérek, Dibusz Dénes, a Punnany Massif tagjai beszéltek a könyvvel, olvasással való kapcsolatáról. A magyar kultúra napján bekapcsolódtunk az országos rendezvénybe, az Együtt szaval a nemzet programba. Tehetséggondozó projektjeink révén Sásvölgyben táboroztak diákjaink. A zöld-programok keretében a víz világnapján ivókutat avattunk és vízcseppet formáló élőképet formáltunk. A mohácsi színjátszó fesztiválon az 5. osztályosok arany minősítést kaptak. A Néprajzi Múzeummal közösen rendeztek érdekes interaktív kiállítást a 9. és 11. osztályosok. A "Romkocsma" előadáson modern keretbe helyezték a múzeum tárgyait.

2014-2015

A szeptember elején a 11.b osztály nyertes pályázatának és lelkes munkájának köszönhetően diákszobát avathattunk. A hónap végén vidám sportnapot tartottunk Malomvölgyben. A Honvédelmi kötelékversenyen jól szerepelt csapatunk. Az alsósok útjára indították a Boldog péntek programsorozatot, mely keretében sokféle foglalkozáson vehetnek részt a kicsik. A Kreatív sulisok Mánfán táboroztak, az Árpád Eco Team pedig Rotterdamban versenyzett a pollackosok E-Orca elektromos autójával. Diákjaink sokféle rendhagyó órán vehettek részt: nálunk jártak a slam poetrysek, volt állatsimogató, nálunk járt az opera nagykövete.

Balogh Ádám, iskolánk 11. osztályos tanulója szép sikereket ért el zenei versenyeken. Egy nemzetközi projekt keretében a nyelvltanárok külföldi tanulmányúton vehettek részt.

Veszteségek is értek bennünket: hosszú betegség után örökre eltávozott közülünk Rauch Katalin és Balázs Ilona tanárnő.

2015-2016

A tanévet megelőző nyári hónapokban több nyelvtanáruk külföldön képezhette magát az Erasmus program keretein belül, a tanév elején pedig tanulmányutat szerveztünk Olaszországba.  Diákjaink számos érdekes programon vehettek részt: ellátogathattak az Országházba, a gyermek- és ifjúsági parlamentre és a PTE élményműhelyére, a Simply English angol népzenei együttes koncertjére, az alsósok jól szórakozhattak többek között a boldog péntek rendezvényein, a pogányi a Kresz-parkban és a gyermeknap programjain. Karácsony előtt mézeskalács falut állítottunk ki az aulában, és többféle adománygyűjtést szerveztünk.

„Színvonalas oktató-nevelő munka családias környezetben” – írták rólunk a Pécsimami Közhasznú

Egyesület "Mi iskolánk", "Mi óvodánk", "Mi bölcsődénk" pályázatában, ahol 3. helyen végzett a népszerűségi versenyben iskolánk.

 A tanév során több mindennel gyarapodtunk: megújult a tornatermünk, melyet ünnepélyes keretek között avattak fel a PVSK kosarasai, a „Tudásdepó-Expressz” elnevezésű pályázaton könyvtárunk új eszközökkel gazdagodott, az alsósok pedig Örömmel vették birtokukba az ún. „kis infótermet”. Sajnos nagy veszteség is ért minket: januárban örökre eltávozott közülünk Bujtorné Bonert Gyöngyi tanárnő.

2016-2017

Harminc évesek lettünk! 

Az évfordulót színes rendezvénysorozattal ünnepeltük, volt diákjaink is ellátogattak hozzánk. A 30 év sok munkának eredményeképpen ennek a tanévnek a legnagyobb sikerei közé tartozik, hogy iskolánk elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, a Pécsi Tudományegyetem Partnerintézménye lettünk, az Oktatási Hivatal Bázisiskolája címet is magunkénak mondhatjuk ugyanúgy, ahogy aktív ÖKO-tevékenységünk nyomán Örökös Ökoiskola is lettünk.

Alsós és gimis angol csoportjaink csatlakoztak a "Világ legnagyobb tanórája" című környezetvédelmi projekthez, diákjainkat meghívta az IT Services Hungary az "Építsünk együtt robotot!" elnevezésű robotépítő versenyre, ahol számos díjat nyertek, az érdeklődők megnézhették a munkát a kecskeméti Mercedes Gyárban, idén is volt velencei kirándulás, az alsósok pedig Zsályaligeten töltöttek egy szép napot. Kárpáti Enikő Magyarország Jó tanulója-jó sportolója lett.

2017-2018

A tanév során a hagyományosak mellett sokféle színes programon vehettek részt diákjaink. Rendhagyó médiaórát tartott Pachmann Péter szerkesztő-műsorvezető, nálunk járt az opera nagykövete, Haramza László. Saját kiállítással és a vándorkiállítás fogadásával ünnepeltük az Arany-emlékévet, és hozzánk is ellátogatott a Tejszív Roadshow, ahol Kenderesi Tamás várta a diákokat. Bekapcsolódtunk a BankVelem és a PénzHét programba, 10 - 11. évfolyamos diákjaink interaktív foglalkozáson vehettek részt „Programozd a jövőd!” címmel. Május 7-8 között projektnapokat, júniusban pedig Tehetségnapot tartottunk. A „Strangers in Strange Lands” című projekt keretében négy ország tanulói foglalkoztak angol nyelven korunk aktuális kérdéseivel a drámapedagógia eszközeivel. A tanév végén négy tanulónk is részt vehetett a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ év végi rendezvényén, ahol a megyei és országos versenyeken kimagasló eredményt elért diákokat jutalmazták. A tanév végén nyugállományba vonulása alkalmából elköszönt iskolánktól Herczné Koch Ágota, Lukácsné Horváth Edit, Staub Ernőné és Garai Lajosné.

2018-2019

A tanévet másik épületben indítottuk, mivel megkezdődött Aidinger utcai épületünk felújítása. Szeptember-október folyamán minden osztály berendezkedett az új épületben.  „Csak az épület különbözik, az Árpád ugyanaz marad a felújítás alatt is” gondolat szellemében minden hagyományos rendezvényünket megtartottuk a szűkös hely ellenére is, sőt újakat is szerveztünk: többféle múzeumi projektbe kapcsolódtak be osztályaink, volt projekttalálkozó Kaunasban, adventi kirándulás Grazba, karácsonyváró projektnapot tartottunk, és diákjaink több helyen is műsort adtak az ünnepek előtt. Lezárult a Strangers in strange lands című projekt, a költészet napját és a Föld napját is hangulatos villámcsődülettel köszöntöttük. 7.a és b osztályunk Erdélyben járt a Határtalanul programmal. Kárpáti Enikő másodszor is Magyarország Jó tanulója – jó sportolója lett. A tanév végén tanáraink közül többen is kitüntetésben részesültek kiemelkedő munkájukért: dr. Huszárné Kövesi Enikő Kiváló Testnevelői Díjat kapott, a Pécsi Tankerületi Központ Köznevelésért Díját kapta Balánné Kovács Ágnes, Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült Andok Zsuzsa, Révészné Müller Judit, a Pécsi Tankerületi Központ Elismerő Oklevelét kapta Papné Faubl Magdolna, Kovács-Burján Gizella.

2019-2020

A tanév során látványos külső megújuláson ment keresztül iskolánk Aidinger utcai épülete, és folytatódott a belső rekonstrukció is. Első féléves programjaink és versenyeink a megszokott módon zajlottak: volt egészség- és sportnap, szecska- és szalagavató, adventi kirándulás Zágrábban, karácsonyi koncert, farsang; megjelent diákújságunk, az Árpád News első száma. Árpád-nap alkalmából iskolánk emblémás pólóját viseltük. Tíz diákunk az "Élményközpontú nyelvtanulás középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére" című projekt keretében egyhetes tanulmányi úton vett részt Angliában. Az Öko-város projekt keretében az árpádosok 160 fát ültettek el Kertvárosban, osztályaink a Lázár Ervin Program révén érdekes kulturális foglalkozásokon vehettek részt. Március 16-tól online oktatás kezdődött, így 2. félévi programjaink elmaradtak. Online műsorral köszöntöttük a költészet napját, és így búcsúztunk ballagó 12. osztályos diákjainktól is. A "Magyarok vagyunk" című műsorunk és üzenetünk bekerült a Rákóczi Szövetség által létrehozott virtuális időkapszulába is, mely 20 év múlva fog újra kinyílni.

Kárpáti Enikő harmadszor is Magyarország Jó tanulója – jó sportolója lett. Kispap Beatrix és Angyal Virág a Pécsi Rotary Club tehetséges és a közösségért sokat tevő tanulóknak járó díját nyerte el. Kovács-Burján Gizella tanárnő munkájáért az Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevelét kapta. A tanév elején iskolánkat újabb veszteség érte: elhunyt Rab László tanár úr.

2020-2021

Folytatódott az Aidinger utcai épület felújítása, és a tanév végén értesültünk róla, hogy a nyár végén visszaköltözhetünk. A világjárvány erre a tanévre is nagy hatással volt: novembertől a 9-12. osztályosok online oktatásban vettek részt, márciustól pár hétre a kisebbek is otthoni tanulásban vettek részt.

Néhány programot azért sikerült megvalósítani: többek között volt őszi egészség-és sportnap, pályaorientációs nap, farsang, diáknap, és közös szavalással köszöntöttük a magyar kultúra napját. Júniusban már jelenléttel tudtuk megrendezni az év végi kirándulásokat, a ballagásokat, az igazgatói fogadást és az évzárót.

Csatlakoztunk a Boldog Iskola Programhoz, és folytatódott a Próbáld ki, fedezd fel tehetséggondozó program, továbbá az Élményközpontú nyelvtanulás projekt. 

Kiemelkedő szakmai munkájáért az Emberi Erőforrások Miniszterének Elismerő Oklevelét kapta két tanárunk, Kata Viktória és dr. Molnár Mária.

Elköszöntünk nyugdíjba vonulása alkalmából Hangné Békési Zsuzsa, Bosnyák Zsuzsa és Révészné Müller Judit tanítótól, illetve takarítónktól, Balázs Lászlóné Jutka nénitől. Februárban megrendülten, fájó szívvel örökre elbúcsúztattuk Farkas Róbert tanítónkat.

A tanév végén megkezdődött a visszaköltözés régi-új iskolánkba.

2021-2022

A nyár végén visszaköltöztünk iskolánkba, amit augusztus végén ünnepélyesen is átadtak, felavattak. Iskolánk aulája ősszel, udvara pedig tavasszal újult meg. 

Az Árpád-napon köszöntöttük fennállásunk 35. évfordulóját, diákjaink a Dök napon és számos hagyományos rendezvényen vehettek részt. A természetbe vágyók gyalog vagy kerékpárral bejárhatták a környéket a Természetjáró szakkörrel, a kísérletezni vágyók pedig kipróbálhatták magukat a Próbáld ki, fedezd fel! szakkörön. Tavasszal iskolánk adott helyet az Országos Disputaversenynek, és végre felújított iskolánkból ballaghattak el 8. és 12. osztályosaink. A Határtalanul! program keretében két osztályunk is utazhatott: Erdélyben, illetve Vajdaságban járt a 9.B és a 11.A.

A tanév során folytatódtak programjaink: a Boldog Iskola, a Próbáld ki, fedezd fel, a Tehetségpont, az OH Bázisiskolája, az Ökoiskola,

Kiemelkedő szakmai munkájáért több tanárunk, tanítónk elismerésben részesült: dr. Poleczky Lászlóné, Vati Istvánné, Puglics Éva, Szabó Gabriella, Papné Faubl Magdolna, Szinder Nóra.

Elköszöntünk nyugdíjba vonulása alkalmából dr. Poleczky Lászlónétól és Vati Istvánnétól.

 

2022-2023

Számos irodalmi évfordulót ünnepeltünk a tanév során: többek között nálunk járt a Petőfi 200 interaktív kiállítás. Diákjaink és tanáraink is sokfelé jártak: a 7.osztályosok a Határtalanul programmal Erdélyben, illetve Horvátországban; két út is indult Grazba, a  nyelvszakos tanárok pedig az ERASMUS + KA1 mobilitási projekttel vettek részt továbbképzéseken, melyről a Pécs Aktuál is hírt adott. / https://shorturl.at/oqrR1  / Sokféle jótékonysági akcióhoz csatlakoztunk a tanév során (cipősdoboz, sulizsák, jótékonysági vásár, 1-szerű segítség Kárpátaljának). Nagy siker volt az őszi egészség-és sportnap, és nem maradt el a többi hagyományos rendezvényünk sem, melyeken diákjaink jól szórakoztak. A tanév végén - nyugdíjba vonulása alkalmából - elköszöntünk Csapó Csilla tanítónőtől. Diákjaink és tanáraink eredményes és kiemelkedő munkáját többféle kitüntetéssel és díjjal jutalmazták.

 

2023-2024

Az aula iskolánk központi tere. A felújtás során alaposan átalakult, így alkalmassá vált, hogy nagy rendezvényeink helyszínévé váljon. Sokféle programnak adott otthont idén is: karácsonykor a mézeskalács falunak, februárban az iskolai projektnek és a fotópályázatra készített képeknek, mini kiállításainknak, télen és tavasszal az alsós vásárnak, a tanév végén a Tehetségnapon szakköröseink alkotásainak. Itt tartottuk meg ünnepségeinket, a jeles napokról való megemlékezéseket, itt választottuk meg Árpád-napon a fejedelmi párost, itt cseréltek gazdát az alsósok csereberéjén a megunt játékok, itt avattuk fel a szecskákat és búcsúztattuk el 8. és 12. osztályos végzőseinket, és itt adta át az elismeréseket iskolánk igazgatója a kiváló verseny-, illetve a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulóinknak Az aula volt elég magas ahhoz, hogy óriási, 3 DS makettet készítsenek diákjaink. Persze ezek mellett. sokféle rendezvényt tartottunk külső helyszíneken is. Volt iskolán kívüli tanóra a Vásárcsarnokban, a vasútnál, pályaválasztási foglalkozás az Expóban és a Kodály Központban, kulturális program a színházakban, és keresztül-kasul kirándultunk a Mecsekben és Dél-Dunántúl más tájain is. Két 7.-es osztályunk a Határtalanul programmal külföldre is eljutott, csakúgy, mint az Erasmus+ program tanulmányútján résztvevők, akik idén Zágrábba utazhattak.