Képzési kínálatunk

Általános iskola

Alsó tagozat:
 • a Nat-ban előírt valamennyi fejlesztési terület és kulcskompetencia fejlesztése megkezdődik, de különösen figyelünk a biztos alapkészségek: az írás, az olvasás-szövegértés, a számolás alapos elsajátíttatására.
 • Az általános iskola 1-4. évfolyamán folyó nevelő-oktató munka úgy nyújt alapképzést, hogy minél több tanulót képessé tegyen arra, hogy nyolc évfolyamos gimnáziumunkban folytassa tanulmányait.

Specialitások:

 • Idegen nyelv tanulása 1. osztálytól: angol vagy német nyelv
 • Emelt óraszámú angoltanulás választási lehetősége 2. osztálytól
 • Informatika tanítása 1. osztálytól
Felső tagozat:
 • Szilárd alapokat nyújtunk tanulóink számára.
 • Az általános iskolai tananyag feldolgozásakor a szövegértési és matematikai kompetenciák fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítunk.
 • Differenciált haladási ütemmel, sok gyakorlással, egyéni fejlesztéssel segítjük a diákokat abban, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének és a képességeinek leginkább megfelelő középfokú iskolát.

Specialitás:

 • emelt óraszámú idegen nyelv oktatás: angol vagy német nyelv

Gimnázium

Nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés 5. évfolyamtól az érettségi vizsgáig

 • Az érettségire és a felsőoktatási intézményekben való sikeres továbbtanulásra készíti fel azokat a tanulókat, akikről már 4. osztály végére kiderül, hogy tehetségesek és könnyen tanulnak.
 • Mindez biztos alapot ad a nyelvvizsgához, az egyetemi-főiskolai felvételi feltételeként előírt emelt szintű érettségi vizsgához.
 • Képzéseink célja a klasszikus értékek és a jól hasznosítható, versenyképes tudás közvetítése, mellyel tanulóink iskolánkból kikerülve is sikeresen helytállnak mind a magánéletben, mind a felsőoktatási intézményekben, vagy a munka világában.
 • Nagy figyelmet fordítunk az érettségi vizsgára történő felkészítésre, ezért a lehető legtöbb tantárgyból indítunk érettségire felkészítő foglalkozásokat.
 • Mindegyik - nem angol nyelvi - képzésünk során emelt óraszámban tanítjuk az első idegen nyelvet, az előírt heti 3 helyett heti 4 órában.
 • Kilencedik osztálytól második idegen nyelvként az angol és a német mellett az olasz nyelv tanulását választhatják diákjaink.

Specialitásaink:

A NAT 2012 szerint tanuló diákjainknak (kifutó rendszerben, 2019 szeptemberében az 1 -11. évfolyamon)

Az angol nyelvi emelt óraszámú képzés (tagozat)

 • Az angol nyelvet heti 6 órában tanulják azok a diákjaink, akik magas szinten kívánják ezt a nyelvet elsajátítani.
 • Ez a képzés lehetőséget ad előrehozott érettségi vizsga és nyelvvizsga megszerzésére.
 • 11-12. osztályra képessé teszi a szorgalmas tanulókat az angol nyelvi emelt szintű érettségi vizsga és a felsőfokú nyelvvizsga sikeres letételére.

Az informatika emelt óraszámú képzés

 • Az informatika tantárgyat a kerettantervi alapórán kívül + heti 2 tanórában tanítjuk.
 • Az informatika iránt érdeklődő tanulóink e képzés keretében megalapozhatják a felsőoktatásban, elsősorban műszaki – informatikai irányban tervezett tanulmányaikat. 
 • Kiváló alapot ad versenyekhez, ECDL vizsgához, előrehozott informatika érettségihez; a 12. osztály végén pedig az emelt szintű érettségi vizsga letételéhez.

Az informatika-kommunikáció emelt óraszámú képzés

 • Az informatika tantárgyat a kerettantervi alapórán kívül + heti 1 tanórában tanulják a diákok.
  • Emellett heti 1 órában megjelenik a kommunikáció különböző formáinak elmélete és gyakorlata: a szövegalkotás és megjelenítés modern formái;
  • a rajz és vizuális kultúra digitális világa,
  • a mozgókép és médiakultúra egyszerűbb technikai eljárásai.
 • Tanulmányaik során az informatikai ismeretek mellett a tanulók médiatudatossága, szóbeli és írásbeli kommunikációs képessége is fejlődik.

 

A NAT 2020 szerint tanuló diákjainknak (2020 szeptemberétől 1. és 5. osztályban, felmenő rendszerben)

Az angol nyelvi emelt szintű képzés (tagozat)

 • Az angol nyelvet heti 6 órában tanulják azok a diákjaink, akik magas szinten kívánják az angol nyelvet elsajátítani.
 • Ez lehetőséget ad előrehozott érettségi vizsga és nyelvvizsga megszerzésére.
 • 11-12. osztályra képessé teszi a szorgalmas tanulókat az angol nyelvi emelt szintű érettségi vizsga és a felsőfokú nyelvvizsga sikeres letételére.
 • Az angol nyelv oktatását és más kultúrák megismerését segítik nemzetközi projektjeink és szervezett tanulmányi kirándulásaink, melyeknek keretében számos külföldi országba juthatnak el diákjaink, és gyakorolhatják az angol nyelv használatát.

A digitális technológiák emelt szintű képzés (tagozat)

 • Komplex képzés, melyben a digitális kultúra (informatika) tantárgy mellett 5-7. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy digitális ismereteit is mélyebben tanítjuk.
 • A digitális kultúra (informatika) tantárgyat a kerettantervi alapórán kívül legalább + heti 2 tanórában tanítjuk, összesen tehát heti 3-4 órában.
 • A magas szintű felhasználói ismeretek mellett programozást is tanulnak tagozatos diákjaink.
 • Az informatika, a digitális kultúra iránt érdeklődő tanulóink e képzés keretében megalapozhatják a felsőoktatásban, elsősorban műszaki-informatikai irányban tervezett tanulmányaikat.
 • Kiváló alapot ad versenyekhez, ECDL vizsgához, előrehozott informatika érettségihez; a 12. osztály végén pedig az emelt szintű érettségi vizsga letételéhez.

Az informatika-kommunikáció emelt szintű képzés (tagozat)

 • Az informatika tantárgyat a kerettantervi alapóra + heti 1 tanórában tanulják a diákok.
 • Emellett heti 1 órában megjelenik a kommunikáció különböző formáinak elmélete és gyakorlata különböző tantárgyak keretében:
  • a szövegalkotás és megjelenítés modern formái – magyar nyelv és irodalom;
  • a vizuális kommunikáció digitális formái – vizuális kultúra,
  • a verbális és nonverbális önkifejezés formái – dráma és színház
  • a fotó, a videó, a filmkészítés, stb. egyszerűbb technikai eljárásai, a média működése - mozgókép és médiakultúra.

Tanulmányaik során az informatikai ismeretek mellett a tanulók médiatudatossága, szóbeli és írásbeli kommunikációs képessége is fejlődik.