Nevelőtestület, alkalmazottak

Tanáraink, tanítóink a 2023-2024. tanévben
Vezetők 
Takáts-Kaposi Lauraigazgató
Papné Faubl Magdolnaigazgató-helyettes
Puglics Éva
Hegedüsné Rabatin Gabriella

 

Tanárok  
Andok Zsuzsanna

Hofschauer Edit

Raáb-Kovács Ágnes

Authné Kovács Anita

Hoványi Gábor

Rácz Etelka

Balánné Kovács Ágnes

Ihász Virág

Schrempfné Végh Márta

Baranyainé Horváth Szilvia

Járosi Eszter Ildikó

Soós Bernadett

Békei Mária

Joós-Békési András

Stiefel László

Berkes Zsófia

Karsainé Baktai Julianna

Surányi Péter

Bosnyák Zsuzsanna

Kata Renáta

Szablya Zita

Burkusné Szenász Ildikó

Kata Viktória

Szabó Gabriella

Büki Bernadett

Kiss Gellért

Szabóné Illés Erika

Deákné Palkovics Éva

Komjáthy Erzsébet

Szakonyi Zsuzsanna

Dr. Huszárné Kövesi Enikő 

Kovács-Burján Gizella

Szalinayné Szappanos Rita

Dr. Kiss Ibolya

Kristófi-Virágosi Adrienn

Szinder Nóra

Dr. Márta Anette

Kukai Andrea

Szűcs Gábor 

Dr. Ráthné Tóth Edit

Lengyel Lejla

Tantosné Cser Veronika

Fodor Tímea

Markó Borbála

Tasnádi-Tóth Eszter 

Fromvald Nikoletta

Minoricsné Jung Beáta

Tóth Éva

Fügedi Éva

Nagy Róbert

Tóthné Deák Nikoletta

Gálosi Tímea

Páhi Zsuzsanna

Vadas András

Golubicsné Pelenczei Gabriella

Pál Viktória

Vati Istvánné

Guzsvány Éva

Pap Noémi

Vonyó Péter

Györei Szabina Kinga

Pap Péter

Zseli Krisztina

Hegedűsné Kenyeres Marianna

Papné Haber Zsuzsanna

 

Nevelést-oktatást közvetlenül segítők
Balázs András GáborMolnár Edit
Csobánné Emberovics MónikaSpolárné Gaszler Zsuzsanna
Haffner MátéSzabóné Balog Andrea
Huszti OrsolyaSztojka Izabella
Kiss JánosTakács-Martin Klaudia
Kotvászné Somogyvári Adrienn 

 


Technikai dolgozók
Dávid GyöngyiSchmidt Erzsébet
Deverdics GábornéSimon Gáborné
Heitmann KárolyVarsányi János
Jung Marianna 

IskolaorvosDr. Szita Mária
VédőnőBenked Klára
Szociális segítőHilmer-Széles Nóra
IskolaőrHrudinszki László