Nevelőtestület, alkalmazottak

Tanáraink, tanítóink a 2022-2023. tanévben
Vezetők Tanított tárgyak
Takáts-Kaposi Lauraigazgatótörténelem
Papné Faubl Magdolnaigazgató-helyettesinformatika, etika
Puglics Évanémet
Hegedüsné Rabatin Gabriellatanító, etika
TanárokOsztályfőnökTanított tárgyak
Andok Zsuzsanna10.Amagyar
Authné Kovács Anita tanító
Balánné Kovács Ágnes tanulószoba (óraadó)
Balogh Richárd informatika
Baranyainé Horváth Szilvia matematika, fizika
Békei Mária11.Bmatematika, informatika
Berkes Zsófia1.ctanító
Burkusné Szenász Ildikó tanító
Büki Bernadett könyvtáros tanár
Csapó Csilla tanító
Csete Dóra3.atanító
Deákné Palkovics Éva angol, olasz
Dr. Huszárné Kövesi Enikő  testnevelés
Dr. Kiss Ibolya kémia
Dr. Márta Anette angol
Dr. Ráthné Tóth Edit angol
Fromvald Nikoletta6.Btörténelem, angol
Fügedi Éva1.atanító
Gálosi Tímea tanító
Golubics Szabina tanító
Golubicsné Pelenczei Gabriella2.btanító
Guzsvány Éva9.Atörténelem, társadalomismeret
Györei Szabina Kinga7.Amatematika, fizika
Hegedűsné Kenyeres Marianna rajz, művészetek, etika
Himber Judit3.ctanító
Hoványi Gábor angol
Járosi Eszter Ildikó6.Aangol, magyar
Kata Renáta tanító
Kata Viktória4.atanító
Kiss Gellért7.Bmagyar, média
Kovács-Burján Gizella12.Amagyar, dráma
Kukai Andrea8.cföldrajz, biológia, etika
Lengyel Lejla tanító, angol
Leposa Linda iskolapszichológus
Markó Borbála12.Btestnevelés, természetismeret
Minoricsné Jung Beáta4.btanító
Páhi Zsuzsanna10.Bmatematika, technika
Pál Viktória fejlesztő tanár
Pálné Soós Erika3.btanító
Pap Noémi angol
Pap Péter informatika, technika
Papné Haber Zsuzsanna2.ctanító
Raáb-Kovács Ágnes angol, média
Rácz Etelka matematika, technika
Sári Zita tanító
Schrempfné Végh Márta6.cangol
Schweinberthné Kecskés Judit földrajz, matematika
Soós Bernadett7.cének, etika
Stiefel László8.Btestnevelés
Surányi Péter matematika, informatika
Szablya Zita11.Atestnevelés
Szabó Gabriella német, matematika
Szabó Lili tanító
Szabóné Illés Erika magyar
Szakonyi Zsuzsanna8.Amatematika, testnevelés
Szalinayné Szappanos Rita5.Amagyar
Szinder Nóra5.Bnémet, etika
Szűcs Gábor 5.ctörténelem
Takács Attiláné1.btanító
Tantosné Cser Veronika tanulószoba (óraadó)
Tasnádi-Tóth Eszter  tanító (távollévő)
Tóth Éva német
Tóthné Deák Nikoletta9.Bmatematika, fizika
Vadas András testnevelés
Virágosi Adrienn2.atanító
Zseli Krisztina angol

Nevelést-oktatást közvetlenül segítők
Balázs András Gábor
Csobánné Emberovics Mónika
Haffner Máté
Hofschauer Edit
Huszti Orsolya
Kiss János
Molnár Edit
Spolárné Gaszler Zsuzsanna
Szabóné Balog Andrea

Technikai dolgozók
Dávid Gyöngyi
Deverdics Gáborné
Jung Marianna
Nemes Ferenc
Schmidt Erzsébet
Simon Gáborné
Varsányi János
Weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez.
További információk Az elengedhetetlen cookie-k kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ezek a cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés, valamint ezek segítségével jegyeztetjük meg az Ön által elfogadott cookie beállításokat.
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
AfgPecs
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Cookie beállítások