Projektek

 
Német nyelvű projektek

 

Insel Föhr - Föhr szigete

 3 hetes táborozás Nieblumban a FALKEN ifjúsági szervezet meghívására. A mi világunk: A Nap szél és a többiek mottójú Dániához is közel fekvő sátortáborban a kirándulások és pihenés mellett a német nyelv gyakorlása várt a diákokra. De a Watt-tenger apály-dagály jelenséget is megfigyelhették a résztvevők.  2000.

Projektvezető: Reidl Erika, Tóth Éva. Kísérő tanár: Puglics Éva.

Pécs zwischen Tradition und Moderne

 Diákcsere egy berlini ifjúsági centrum computergrfikával foglalkozó szakkörének tagjaival. A pécsi helyszínen az ifjúsági kultúra, kontra tradíció – regionális identitás témához gyűjtöttek anyagot a résztvevők, melyeket együtt dolgoztak fel különböző computeres technikákkal. A közös munka jó lehetőséget nyújtott a nyelvgyakorlásra.  2000. (10 nap) 

Projektvezető: Tóth Éva. Résztvevő tanárok: Weitner Éva, Porkoláb Tamás, Paulovics András

„Gesichter von Berlin” – „Berlin arcai

A kétoldalú ifjúsági csereprogram során a diákok megismerkedtek a digitális fényképezéssel, a fotók megmunkálásával, montázsok, kollázsok készítésével, mely közben a nyelvgyakorlás sem maradt el. 2001. (10 nap) Projektvezető: Tóth Éva. Résztvevő tanárok: Weitner Éva, Porkoláb Tamás.

„In Vino Veritas”

 Az (belgiumi, szlovák és román) együttműködés célja az volt, hogy a diákok évről évre más nézőpontból vizsgálják hazájukat, szűkebb lakóhelyüket, régiójukat, városukat és a munkájuk során gyűjtött anyagokat brosúrába rendezzék, illetve feltegyék a közös honlapra. Az anyaggyűjtés a 2. évben a sör, mint életfilozófia és gasztronómiai jelenség, a 3. évben a szeszgyártás történetéről, mint a kulturális örökség részéről szólt, eközben rámutattunk arra, hogy a magyar gasztronómia, a borkultúra és az égetett szeszek kapcsolata milyen nagy vonzerőt gyakorol a turizmusra. Célul tűztük ki ezen kívül egymás iskolarendszerének megismerését, az iskolai gyakorlatba való betekintést, valamint a nyelvek fontosságának erősítését.  2001-2003. (2 év)

Projektvezető: Tóth Éva. Résztvevő tanárok: Gerencsér Teodóra, Paulovics András, Andok Zsuzsa, Kőszegi Júlia. 

 

„Jugend – Schule – Wirtschaft” – „Ifjúság – Iskola – Gazdaság”

A Deutsche Bank Alfred Herrhausen Alapítványa és az Aacheni IZOP – Intézet által, valamint egy hazai országos napilap, a Népszabadság közreműködésével meghirdetett projekt keretében diákjaink az újságírással, újságolvasással, gazdasági kérdésekkel kerültek kapcsolatba. Írásaik jelentek meg a fent említett lapban, valamint bevezetést nyertek egy szakdolgozati pályamunka elkészítésének módszereibe, részleteibe. 2002-2005. (4 év)

Projektvezető: Tóth Éva. Résztvevő tanárok: Paulovics András, Andok Zsuzsa.

„Praktische Rhetorik für Lehrer und Schüler” – „Gyakorlati retorika tanárok és diákok számára”: Az iskolafejlesztési projekt során videofelvételek készültek nyelvszakos órákról, melyeket az általános kommunikáció és előadásmód szempontjából értékeltünk ki. Ezt követően tréninget alakított ki a csoport a résztvevő országok (Németország, Spanyolország, Lengyelország) iskoláinak hasonló, illetve különböző retorikai és egyéb előadói jellemvonásai fejlesztésére. A helyi tanártovábbképzések után a tanári szakmára készülő német szakos egyetemi hallgatókkal is megismertettük programunkat. 2003-2005. (2 év)

Projektvezető: Tóth Éva. Résztvevő tanárok: Puglics Éva, Takáts-Kaposi Laura, Szabó Gabriella, Paulovics András.

 

JuSCHuWi projekt: Diákcsere egy greizi iskolával. 2004.

Projektvezető: Tóth Éva, Szabó Gabriella.

„Denkmal Aktiv” 

A projekt a műemlékek valóságát hozta a tanulók közelségébe. A program során a diákok betekintést nyertek a város és műemlékvédelem kapcsolatába, szerepébe, közelebbről a pécsi zsinagóga sorsát vizsgálták és dokumentálták. Előadást hallgathattak múzeumi szakemberektől. (Trier). 2004-2005 (2 év)

https://denkmal-aktiv.de/schulprojekte/archiv/schulen-2004/

https://denkmal-aktiv.de/schulprojekte/archiv/schulen-2004/arpad-fejedelem-gimnazium-pecs-ungarn

Projektvezető: Tóth Éva. Résztvevő tanár: Paulovics András, Gyuriczáné Zadravecz Kornélia.

 

„Jugend und Medien - Youth and media” – „Ifjúság és média”

A tanulók különböző médiumokkal való kapcsolatát fejlesztette, a mindennapi életben való eligazodásukat segítette, a médiát az individuális gondolkodás, életforma, életmód cselekvés és érzelmek kifejezésmódjának, a kommunikáció, ismerkedés és nemzetközi együttműködések lehetőségének tekintve. Partnereink: Szlovénia, Lengyelország, Olaszország, Németország. Célunk volt a tömegkommunikációs eszközökkel való bánásmód kritikus és produktív fejlesztése, melyre a tanórák is jó keretet nyújtottak. 2004-2007. (3 év)

https://www.gerald.huehner.org/ptuj/comp05.htm

https://www.gerald.huehner.org/ptuj/comen.htm   

Projektvezető: Tóth Éva. Résztvevő tanárok: Gerencsér Teodóra, Paulovics András, Batár Levente, Szabó Gabriella, Szilber Éva.

„Per Mausklick durch Pécs und Żory – Metamorphosen” – „Egérkattintással Pécsen és Żoryn át – metamorfózisok” 

A nyelvi projektben egymás ritkán tanult nyelvével (lengyel – magyar) ismerkedett a két csoport. Valamint multimédiás prezentációt készítettek diákjaink, mely a következőket tartalmazza a két városról: A két város képei, szimbólumai metamorfózisok helyben; Kultúra, helytörténet, események, rendezvények; Iskolarendszer, iskolai intézmények; Környék; Ipar. Partnerünk Lengyelország volt. 2006-2007 (1 év) 

Projektvezető: Tóth Éva, az angolos munkacsoport koordinátora: Gerencsér Teodóra. Résztvevő tanárok: Paulovics András, Szabó Gabriella, Szilber Éva.

Europa begegnen – Europa wählen (Európával találkozni – Európát választani)

A fiatalok előkészítése az Európai Parlament választására 2009-ben, internetes kétoldali projekt Németországgal. 2008-09. (1 év)

Projektvezető: Tóth Éva. Résztvevő tanárok: Nyári Tamás

https://europa-zentrum.de/e-learning-europa-begegnen-europa-wahlen/

Don@u – Projekt – Duna-projekt

A Duna menti államok diákjai vehettek részt az Európai Unió Duna Stratégiájához kapcsolódó online-projektben, mely során a Duna menti életet különböző szempontból vizsgálták a résztvevő osztályok. Eredményeiket a folyamatosan rendelkezésre álló virtuális térben az internetes osztálytermi munka során mutatták be egymásnak. 3 – 3 iskola tanulói dolgoztak szorosabb együttműködésben. A kultúra mellet csoportunk (Leonberg – Németország., Banja Luka – Bosznia – Hercegovina, Pécs – Magyarország) témája a közlekedés és környezet volt. 2011. (0,5 év).  

Projektvezető: Tóth Éva. Résztvevő tanárok: Szinder Nóra.

https://www.donau-online-projekt.de/donau-online-2011/uebersicht

https://www.donau-online-projekt.de/schulen-ungarn

 

Frontpage – Europäische Rundschau“ – „Frontpage – Európai Körkép“ 

A kétéves bilaterális diákcsereprojekt a 2011-es Duna-projektből nőtte ki magát, melynek témája az újságírás. A program szerves részét képezte a diákcsere, melynek keretében tíz-tíz közösen eltöltött nap során a résztvevők személyesen is találkoztak egymással és a partnerek hazájában indultak riporteri útjukra. Fő célkitűzése a rendszeresen megjelenő projektújság szerkesztése és kiadása volt. A diákok a különböző témák feldolgozása során jártasságot szereztek az információszerzés, adatgyűjtés, adatfeldolgozás területén, miközben nyelvi, írás-, valamint kifejezőkészségük fejlődése mellett egyéb más kulcskompetenciák fejlesztésére (számítógép-kezelés, egyéni vállalkozó-kedv ösztönzése, idegen nyelvi, anyanyelvi készségek, tanulási szokások, lehetőségek, szociális érzékenység, kulturális tájékozottság, logikus gondolkodás, következtetések) is lehetőség nyílott. A német partnercsoportunk a magyar nyelv rejtelmeibe is bevezetést nyert.  2011-13. (2 év)

https://www.bszleo.de/intern-schulprojekte/comenius-frontpage

Projektvezető: Tóth Éva, az angolos munkacsoport koordinátora: Gerencsér Teodóra. Résztvevő tanárok: Paulovics András, Puglics Éva, Porkoláb Tamás.

Donau Projekt Europawahl 2014– Duna-projekt 

A Duna menti országok diákjainak három- nemzeti együttműködése a "Vedd észre, Tégy érte, Légy része” mottójú 2014-es EU választások kapcsán. A projekt során virtuális térben, a moodle - platformon ismerkedtek meg egymással és a választásokkal a diákok, kérdőívet szerkesztettek és értékelték azt ki. 2014.  (0,5 év). 

Projektvezető: Tóth Éva.

https://www.donau-online-projekt.de/

https://www.donau-online-projekt.de/uebersicht-2014

https://europa-zentrum.de/projekte/donau-online/

Angol nyelvű projektek

Európai migráció (2000-2003)

Angol nyelvű projekt 3 ország részvételével (Magyar – Svéd – Németország). A három év alatt a diákok városuk (Pécs – Norrköping – Bonn) migrációval kapcsolatos problémáit vizsgálta különböző dimenziók mentén. A projektben minden évben sor került projekttalálkozóra, valamint diák- és tanárcserére is.

Projektvezető: Sebestyén Emese.  Résztvevő tanárok: Andok Zsuzsa, Gerencsér Teodóra, Porkoláb Tamás, Schweinberthné Kecskés Judit.

 

EU Citizen (2004-2005.)

Milyen legyen a jövő EU-s állampolgára? – tették fel a kérdést és keresték rá a választ a projektben résztvevő francia és magyar diákok. A kéthetes külföldi tanulmányutat is tartalmazó programban 25 diákunk vehetett részt. 

Projektvezető: Sebestyén Emese. Résztvevő tanárok: Gerencsér Teodóra, Andok Zsuzsa, Soproni Gábor.

Aktív iskolai demokrácia – élni és tanulni (2006-2009)

A nemzetközi együttműködés célja az volt, hogy az iskolai demokrácia különböző területeit vizsgálja, és az iskolai demokrácia feltételrendszerét javítsa. Négy másik országgal dolgoztunk benne: Németország, Portugália, Törökország, Olaszország. A három év során a résztvevők vizsgálták és összehasonlították a tanárok, diákok, diákszervezetek és a szülők szerepét. A tanárcserék és az utazások során a résztvevők helyben is tapasztalatokat szerezhettek.

Projektvezető: Sebestyén Emese. Közreműködő tanárok: Takáts-Kaposi Laura, Balánné Kovács Ágnes, Meggyesiné Kürti Mária, Nyári Tamás.

Erasmus KA1 nyelvtanári ösztöndíj (2015-2016.)

A résztvevő nyelvtanárok három célországban (Egyesült Királyság, Németország, Olaszország) vehettek részt képzésen, szakmai tanfolyamokon. Projektvezető: Sebestyén Emese.

 

Comenius DR:EAMS (Drama-Europe-Arts-Mobility in School) (2015-2016.)

Kétéves angol nyelvű színjátszó projekt hat másik ország részvételével (Bulgária, Litvánia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Törökország).  A projekt során az otthon és a találkozók során közösen megírt színdarabot a résztvevő országok diákjai közösen próbálták és adták elő.

Koordinátor: Sebestyén Emese. Résztvevő tanárok: Kovács-Burján Gizella, Óvári Csaba, Honfi Anita.

Strangers in Strange Lands (2017-2020.)

A hároméves, a kreatív írásra, dráma-és színjátszó tevékenységre épülő projekt célja az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése mellett az empátia, valamint egymás megismerésének és elfogadásának fejlesztése volt. Résztvevő országok: Litvánia, Spanyolország, Németország, Magyarország. 

Projektvezető: Sebestyén Emese, Puglics Éva. Résztvevő tanár: dr. Ráthné Tóth Edit

 
Magyar nyelvű projektek

 

Mondd el, hogy tudjuk! - Audiovizuális emlékgyűjtés (2010-2012.)

A kétéves projekt során a diákok – az oral history műfajában - 50 riportot készítettek olyan  idősebb emberekkel, akik az 50-es – 60-as években szemtanúi, elszenvedői és átélői voltak a történelmi eseményeknek. A projekt kezdetén a pedagógusok képzése zajlott a történelem, az interjúkészítés elmélete és gyakorlata, valamint az adatvédelem témakörében. A második fázisban a tanárok képezték a bekapcsolódó diákokat, felkutattuk a riportalanyokat és beszereztük az eszközöket. A projekt harmadik fázisában a riportok forgatása, vágása következett. A projektet záró rendezvénnyel fejeztük be, Az elkövetkező 5 évben, a projekt fenntartási időszakában, az elkészült filmeket az oktatásban használtuk fel. Riportjaink megtekinthetők: https://emlekpontok.hu/

Projektvezető: Bujtorné Bonert Gyöngyi. Közreműködő tanárok: Guzsvány Éva, Andok Zsuzsa, Sarudi Zoltánné, Németh Judit, Soproni Gábor.

 

NTP-MKÖ-13 – Mesterségünk címere (2013-2014)

A 6. osztályosok részvételével megvalósított projekt során a diákok számos hagyománnyal és népi mesterséggel ismerkedhettek meg, érdekes tevékenységeket végezhettek (pl. májusfát állítottak, különböző anyagokat felhasználva megismerkedhettek néhány népi kismesterséggel, batikoltak, tojást festettek különböző technikákkal, gyertyát mártottak, bőrrel dolgozhattak, táborozhattak falusi környezetben).

Projektvezető: Bujtorné Bonert Gyöngyi. Résztvevő tanárok: Guzsvány Éva, Andok Zsuzsa.

 

A TÁMOP 3.4.5 12-2012-0001 Tizenkettő nem egy tucat!- médiaprojekt (2015.)

A projektben résztvevő diákok megismerkedhettek a média különböző műfajaival és technikáival: pl. filmet, riportot, cikket készíthettek a környezetükben élő tehetséges diákokkal, az elkészült produktumokat pedig megosztották a Tehetségpont felületén.

https://www.youtube.com/watch?v=N6fyRAVHzgA

https://www.youtube.com/watch?v=CEre9Dni7vE

https://www.youtube.com/watch?v=p-8WInAi7AM

https://www.youtube.com/watch?v=RvhNvs_5POA

Projektvezető: Németh Judit. Résztvevő tanár: Andok Zsuzsa.

Szó-gesztus-varázslat (2015-16) 

A komplex tehetséggondozó projektben négy, egymással közreműködő és egymást erősítő műhely működött, melyek a résztvevő diákok tehetséggondozását segítették.

A projektvezető: Sebestyén Emese. Résztvevő tanárok: Guzsvány Éva: disputa; Kovács-Burján Gizella: dráma; dr. Molnár Mária: angol kommunikáció; Sebestyén Emese: angol dráma.

Próbáld ki, fedezd fel! – tehetséggondozó projekt (2015 - )

A Nemzeti Tehetségprogram keretében 2015 óta működő projektben a matematika iránt érdeklődő tanulók vesznek részt. A tevékenységek között kreatív játékok, fizikai kísérletek, robotprogramozás, makettek tervezése és sokféle más kreatív tevékenység szerepel.

Projektvezető: Páhi Zsuzsanna. Résztvevő tanárok: Surányi Péter, Tóthné Deák Nikoletta.

 

Nyelvtanári továbbképzések az Erasmus+-szal

Kollégáink - a projektnek köszönhetően - Európa 5 országában fordultak meg tanfolyamokon vagy szakmai látogatáson. A munkanyelv angol, német, illetve olasz volt. A 15 különböző mobilitást 11 személy valósíthatta meg 2022. június 1 és 2023. november 30 között. A megkötött kapcsolatok révén diákjaink levelezhettek más iskolák diákjaival, tanulmányúton vehettek részt a horvát fővárosban, tanáraink pedig műhelymunka során megosztották tanárainkkal a  tanulmányút során megismert módszereket. A projektvezető Tóth Éva volt. Résztvevő tanárok: Szinder Nóra – Németország; Puglics Éva – Németország , Ausztria;  dr. Ráthné Tóth Edit, Zseli Krisztina és  Deákné Palkovics Éva – Olaszország; Szabó Gabriella – Ausztria; Raáb-Kovács Ágnes – Németország;  Hegedüsné Rabatin Gabriella – Ausztria; Lengyel Lejla – Málta; Györei Szabina Kinga – Törökország.

A megvalósítás ideje: 2022-2023. 

Cikkek a projektről: https://arpad-pecs.hu/hireink/erasmus/