Osztályozó- és javítóvizsgák

1-4. évf. - alsó tag. - Osztályozóvizsgák - 2017-18

5-8. évf. - Ált. isk. - Osztályozóvizsgák

Ének-Zene

1. idegen nyelv

Biológia

Dráma és tánc

Etika

Földrajz

Fizika

Hon és népismeret

Informatika

Kémia

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Matematika

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Technika, életvitel és gyakorlat

Természetismeret

Testnevelés

Vizuális kultúra - Rajz


5-12. évf. - gimnázium - Osztályozóvizsgák

Ének-Zene

1. idegen nyelv

2. idegen nyelv

Biológia

Dráma és tánc

Földrajz

Fizika

Hit és erkölcstan

Informatika

Kémia

Magyar irodalom

Magyar nyelv

Matematika

Mozgóképkúltúra és médiaismeret

Művészetek

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Technika, életvitel és gyakorlat

Természetismeret

Testnevelés

Vizuális kultúra - Rajz


9. évf. - Osztályozóvizsgák - tanterv