Tájékoztató a 2020/2021. tanévre történő középfokú iskolai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azok a leendő kisgimnazisták, akik még nem állnak jogviszonyban iskolánkkal, személyesen 2020. 06. 24-én 8-14 óra között iratkozhatnak be.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi helyzet miatt a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló elektronikus úton is beiratkozhat szülője vagy törvényes képviselője útján.
Elektronikus beiratkozás: a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (a továbbiakban: KRÉTA) üzemeltetője a KRÉTA e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től biztosítja a szülő vagy törvényes képviselő részére, hogy a középfokú iskolába felvételt nyert tanuló adatait beküldhesse a középfokú iskola részére a „Beiratkozás középfokú intézménybe” (BKI) folyamat segítségével.
A középfokú iskola lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben a szülő vagy a törvényes képviselő a beiratkozásra rendelkezésre álló időben a KRÉTA használatával nem tudja megküldeni a beiratkozáshoz szükséges adatokat, akkor a személyi azonosításra alkalmas iratokat a 2020/21 tanév első napján is bemutathatja az iskolában.
Az iskola lehetővé teszi, hogy a tanuló a diákigazolvány igénylésére vonatkozó kérelmét (a Nemzeti Egységes Kártyarendszer adatlapot is beleértve) szülője vagy törvényes képviselője útján az igénylési cím megjelölésével a beiratkozást követően, az iskola által megjelölt nyári ügyeleti időpontjaiban is benyújthassa az iskolához.