Beiratkozás első osztályba

Tisztelt Szülők! 

Az általános iskolai beiratkozás időpontja iskolánkban:

 • 2022. április 21. (csütörtök)  7.30-18.00
 • 2022. április 22. (péntek)       7.00-15.00

 

Tanköteles gyermekét a szülő/törvényes képviselő köteles a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott általános iskola első évfolyamára beíratni.

 

A beiratkozás menete:
 • 2022. április 6-án (szerdán) megnyílik a beiratkozás szülői felülete a KRÉTA elektronikus napló E ügyintézés moduljában: Beiratkozás Általános Iskolásoknak (BÁI) szülői felület (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap).
  Itt van lehetőségük az előzetes jelentkezésre, adatszolgáltatásra, kérjük ennek használatát!!!
 • Az iskolában 2022. április 21-én vagy 22-én kötelező a személyes megjelenéssel történő beiratkozás.
  • Gyermekét a szülő/törvényes képviselő írathatja be az iskolába.
  • A szülő csak egy általános iskolába írathatja be gyermekét.
 • A 20/2012. EMMI rendelet 22§(4.) bekezdése értelmében a következő dokumentumokat kell bemutatni:
  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • Nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya/tartózkodási kártya/ állandó tartózkodási kártya
  • Gyermek oktatási azonosítója
  • Gyermek TAJ száma

 

Iskolánk a hatósági igazolványokat csak ellenőrzi, azokról másolatot nem készít és nem tárol.

 • A következő dokumentumokat kell benyújtani:
  • Szakértői vélemény, amennyiben az iskolaérettséget nevelési tanácsadás keretében vizsgálták
  • Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakvéleménye
  • Oltási kiskönyv fénymásolata, ennek hiányában oltási igazolás a gyermek háziorvosától
  • Nyilatkozat szülői felügyeleti jog gyakorlásáról [Letöltés]
  • Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról [Letöltés]
  • Nyilatkozat az etika/erkölcstan, illetve a hit-és erkölcstan választásáról [Letöltés]
  • Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat [Letöltés]
  • Nyilatkozat egészségi állapotról [Letöltés]

 

Iskolánk beiskolázási körzete megtekinthető:

https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/JelReszletes/14113

 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, és írásban értesíti döntéséről a szülőt/törvényes képviselőt.

Kérdéseiket az [javascript protected email address] címen tehetik föl.

 

Szeretettel várjuk gyermeküket iskolánkban!

 

Az iskolánk vezetősége

Weboldalunk működéshez szükséges munkamenet cookie-at alkalmaz. Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez.
További információk Az elengedhetetlen cookie-k kezelésének jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Ezek a cookie-k segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés, valamint ezek segítségével jegyeztetjük meg az Ön által elfogadott cookie beállításokat.
Működéshez szükséges cookie-k
cookies-accepted
Ebben a cookie-ban tároljuk, hogy milyen típusú cookie-kat fogadott el.
AfgPecs
Munkamenet adatokat tartalmazó cookie. Oldal bezárása után ez a cookie megsemmisül.
Cookie beállítások