Iskolaszerkezetünk

ELSŐTŐL AZ ÉRETTSÉGIIG!

Általános Iskola 1-8. évfolyam

Gimnázium 5-12. évfolyam

 

A 12 évfolyamos oktatás megvalósulási lehetősége:

  • általános iskola 1-4. évfolyam után folytatás a
  • nyolcosztályos gimnáziumban 5. osztálytól az érettségi vizsgáig.

 

Iskolánk küldetésnyilatkozatát a következőképpen fogalmaztuk meg Pedagógiai programunkban:

„Ha a teknősbékát arra kényszerítjük, hogy úgy fusson, mint a versenyló – belepusztul. És ha a versenylónak nem engedjük meg, hogy gyorsabban haladjon, mint a teknős – ebbe a versenyló pusztul bele”

/Selye János/

"Elsőtől az érettségiig… A Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola első osztálytól az érettségiig lehetővé teszi a gyermekek továbbhaladását, tanulását. Az itt eltöltött 12 év folyamatossága, biztonsága sok lehetőséget kínál diákjaink hatékony oktatására, az egyéni igényekhez szabott gondoskodásra. Ez a 12 éves folyamatos fejlesztés iskolánk különlegessége.”

(Pedagógiai program. Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, Pécs, 2023. 4.oldal)